Main
Main
Main
Main
Main
Main

 

Projekt pn. „Rozwinięcie działalności „EkoAgory – Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej” portalu promującego zrównoważony rozwój miast i gmin”, jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/367/54/2017 z dnia 1.06.2017 roku
Koszt kwalifikowany zadania: 46.400,00 zł. Kwota dotacji: 40.000,00 zł
Czas trwania projektu: maj 2017 – kwiecień 2018
Projekt obejmuje: zbudowanie zespołu redakcyjnego odpowiedzialnego za publikowanie treści w poszczególnych sekcjach portalu, redagowanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kanałów promocji i ankietyzacji. Ponadto obsługę techniczną i merytoryczną portalu, jak również organizację spotkań, debat i konferencji.

Cycling Recycling, czyli Ekologiczna wyprawa rowerowa Dominika Dobrowolskiego

Cycling Recycling to rowerowa podróż po Polsce promująca ideę prawidłowego postępowania z elektroodp...

Projekt MORPHEUS – Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku

Nie od dziś wiadomo, że farmaceutyki oraz inne mikrozanieczyszczenia dostają się z odpływem z oczysz...

Dzień Ryby w Helu

W sobotę 29 lipca w Helu odbyła się impreza poświęcona popularyzacji wiedzy o życiu bałtyckiej flory

Koalicja Czystego Bałtyku (CCB) domaga się oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektu Nord Stream 2

CCB (Coalition Clean Baltic) przedstawiło swoje stanowisko w sprawie projektu Nord Stream 2, zgodnie