5 uwag o nowych zasadach UE spalania odpadów

Facebooktwitterpinterestmail

Trzyletni proces aktualizacji norm środowiskowych UE w odniesieniu do spalarni odpadów zbliża się do końca z mieszanym wynikiem z punktu widzenia ochrony środowiska.

 

  1. W Europie spala się zbyt dużo odpadów

Każdego roku w Europie spalanych jest ponad 80 milionów ton odpadów. Twórcy kampanii ostrzegają, że jest to niezgodne z celem przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której minimalizuje się powstawanie odpadów, powinny być one traktowane jak surowce wtórne, czyli ponownie wykorzystywane  lub poddawane recyklingowi.

Piotr Barczak, Oficer Polityki Odpadowej w  Europejskim Biurze Ochrony Środowiska ( EEB – European Environmental Bureau) powiedział, że celem gospodarki o obiegu zamkniętym nie jest spalanie cennych surowców i produktów, lecz „… ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez wydłużenie cyklu życia produktów, poprzez ponowne wykorzystanie i wprowadzenie surowców wtórnych z powrotem do gospodarki. ”

Wskazując na powszechny problem w krajach, które zainwestowały w infrastrukturę do spalania odpadów, Barczak dodał:

„Wiele krajów skandynawskich sprzeciwia się wyższym celom recyklingu i zapobieganiu powstawaniu odpadów, ponieważ oznaczałoby to zmniejszenie ilości odpadów resztkowych, które są niezbędne dla zapewnienia pracy drogich spalarni, które wybudowali.”

Innymi słowy, im więcej spalarni odpadów budujesz, tym więcej śmieci musisz w nich spalić.

  1. Komisja Europejska nie lubi porównywania zweryfikowanych dokumentów z oryginałami

Po tym, jak raport EEB ujawnił, że nowa zasada miała zawierać niższe poziomy emisji niż te zawarte w dokumencie zmienianym, zainterweniowały grupy branżowe i Komisja Europejska.

W wywiadzie dla ENDS ( Europe’s environmental news and information service) powiedzieli, że raport był „błędny”, ponieważ porównywał zmieniony dokument z oryginałem, który „nie był prawnie wiążący”.

Ekspert techniczny EEB, Aliki Kriekouki, który uczestniczył w technicznych rozmowach na temat nowych zasad, bronił treści raportu :

„Przez wiele lat pracowaliśmy nad” rewizją” dokumentu, a następnie powiedziano nam, że porównanie zaktualizowanej wersji z oryginałem było niesprawiedliwe”.

Kriekouki  kontynuował: „Kiedy dokumenty są weryfikowane po ponad dziesięciu latach, nie zgadzamy się z twierdzeniem, że: „ niesprawiedliwe lub nieuzasadnione jest oczekiwanie wyższych standardów, które odzwierciedlają postęp technologiczny”.

  1. Lobby branżowe próbowało wyprosić zielone grupy z sali narad, a następnie odmówiło przeproszenia

Nowe zasady, zawarte w dokumencie technicznym znanym jako „WI BREF”, są uzgadniane po konsultacji z przemysłem, rządami i organizacjami pozarządowymi.

Ma to być proces oparty na danych wziętych z szeregu opinii ekspertów, ale lobbyści branżowi mają przewagę liczebną 15-1 nad zielonymi grupami.

  1. Postęp w redukcji emisji jest ograniczony

W niektórych przypadkach nowe przepisy mogą ograniczyć emisje, większość zakładów jednak prawdopodobnie będzie już przestrzegać zmienionych wytycznych.

W każdym razie nowy dokument normalizacyjny nie gwarantuje, że najnowsze i najlepsze techniki będą musiały zostać wykorzystane w celu zmniejszenia emisji  i  wpływu przemysłu spalania odpadów na środowisko.

W rezultacie spalarnie będą nadal zanieczyszczać środowisko przez wiele lat w stopniu o wiele wyższym niż  to konieczne .

  1. ale jest trochę dobrych wiadomości na temat monitoringu!

Mamy dobre wieści o nowych wymaganiach dotyczących monitorowania zanieczyszczenia emitowanego przy spalaniu odpadów. Uzyskanie dokładnego obrazu, jak zakłady zanieczyszczają, pomaga ekspertom w zrozumieniu ich realnego wpływu na środowisko. Dlatego też działacze z zadowoleniem przyjęli znaczny postęp w zakresie wzmocnienia zasad w tej dziedzinie. Dioksyny są poważnymi i trwałymi zanieczyszczeniami, które powodują problemy reprodukcyjne i rozwojowe, uszkadzają układ odpornościowy, zaburzają działanie hormonów, a także powodują raka.

Zaktualizowane zasady wzmocnią wymagania w zakresie monitorowania emisji dioksyn do powietrza, oraz  nowe zakłady będą musiały monitorować emisję dioksyn podczas krytycznej fazy rozruchu – kiedy mogą wystąpić znacznie wyższe emisje.

Zgodnie z nowymi zasadami, znanymi jako Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik spalania odpadów – lub „WI BREF”, poprawi się również  monitorowanie emisji zanieczyszczeń niebezpiecznych: neurotoksyny- rtęci

Emisje będą musiały być stale monitorowane, co znacznie poprawi obecny, znacznie słabszy system.

Na podstawie : ANTON LAZARUS MAY 11, 2018,META – EEB

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz