EkoAgora jest miejscem spotkań, które mają inspirować  do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu naszych przestrzeni życia, ochrony zasobów środowiska naturalnego i budowania silnego społeczeństwa przyszłości. Wierzymy, że wypracowanie konsensusu w tych trudnych tematach jest możliwe, a rozwiązania stawianych tu problemów będą prawdziwym sukcesem wszystkich uczestników dyskusji. Poprzez swoją nazwę portal odwołuje się nie tylko do praktycznej wymiany poglądów, ale  także  do marzenia o wspólnotowym „mieście – polis”.

Mamy nadzieję, że dzięki prostym narzędziom EkoAgora.pl umożliwi mieszkańcom Pomorza efektywną  komunikację. Wierzymy, że w dyskusjach prowadzonych poprzez portal możemy efektywnie budować kapitał społeczny i współtworzyć naszą przyszłość!

Budujemy przestrzeń dyskusji, zapraszając do współuczestnictwa mieszkańców Pomorza, jego władze i przedstawicieli biznesu:

  • Stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi na najbardziej żywotne problemy województwa związane z jego zrównoważonym rozwojem;
  • Gromadzimy wiedzę i doświadczenia ze wszystkich dziedzin związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i stanem środowiska;
  • Obserwujemy zachowania i trendy;
  • Dostosowujemy treści do wszystkich grup wiekowych;
  • Pokazujemy uogólniony obraz sytuacji;
  • Poruszamy zagadnienia od skali lokalnej do globalnej;
  • Jesteśmy bezstronni i reprezentujemy naukowy punkt widzenia;
  • Proponujemy prosty i intuicyjny interfejs;

Pokazujemy, że zmiana przyzwyczajeń jest możliwa!

Dodaj komentarz