Kilka słów o organizacjach, które przyczyniają się do istnienia EkoAgory.

Polski Klub Ekologiczny

Jesteśmy stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim – najstarszą organizacją pozarządową chroniącą środowisko przyrodnicze istniejącą od roku 1980. Nasze stowarzyszenie powstało w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Okręgi i Koła to jednostki terenowe PKE. Obszary działalności Okręgów pokrywają się z obszarem województwa i tak jak Zarząd Główny posiadają osobowość prawną. Koła, są jednostkami podstawowymi Klubu skupionymi w Okręgach.

Okręg Wschodnio-Pomorski PKE powstał w 1981 r. na Politechnice Gdańskiej. Okręg zawsze obejmował swym zasięgiem obszar województwa pomorskiego, dlatego Zarząd PKE OWP zdecydował o zmianie nazwy Okręgu, na podstawie postanowienia KRS z dnia 8 października 2019 roku nowa nazwa Okręgu to Okręg Pomorski

PKE jest członkiem  następujących organizacji:

  • Coalition Clean Baltic – międzynarodowej sieci organizacji powstałej w latach 90-tych w Helsinkach.  CCB łączy wysiłki 26 ekologicznych organizacji  z 10 nadbałtyckich krajów w celu ochrony zasobów oraz poprawy stanu środowiska w Regionie Bałtyku.
  • Friends of the Earth – światowej sieci zrzeszającej ponad 2 mln aktywistów z 74 państw. Przyjaciele Ziemi walczą o zdrowsze, bardziej przyjazne życie na Ziemi, ochronę naszej planety przed niszczeniem jej środowiska.
  • European Environmental Bureau w Brukseli – największej europejskiej federacji 140 organizacji ekologicznych podejmujących tematykę poszanowania środowiska.
  • Koalicji Klimatycznej w Warszawie – sojuszu 23 krajowych organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu.

Fragment deklaracji ideowej: “Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

strona domowa PKE:  www.pke.gdansk.pl.

Laboratorium Ewolucji Miejskich  Lem-ur

Koło Naukowe powstałe z inicjatywy  studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej działalności koncentruje się na  tematyce związanej z kondycją współczesnych miast i systemów osadniczych. Realizując projekty o charakterze społecznym i edukacyjnym, w swoim dorobku Laboratorium ma organizację międzynarodowych konferencji naukowych, warsztatów projektowych i konkursów architektonicznych.

Strona domowa LEM-ur

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Sekcja Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, działająca od 1993 roku, głównie na terenie województwa pomorskiego.

Głównym celem CIEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, ukierunkowana na zrównoważony rozwój i adresowana do różnych grup wiekowych – od przedszkolaków po słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Poprzez realizację projektów edukacyjnych Centrum pomaga poznać przyrodę i jej tajemnice, uczy jak ją chronić i żyć w zgodzie z jej naturalnym rytmem, a także wspiera postawy i aktywność pro-środowiskową. W swojej działalności stosuje urozmaicone metody aktywizujące: warsztaty, szkolenia, konkursy, edukacyjne akcje plenerowe, spektakle teatru ulicznego, wystawy. Dla zainteresowanych dostępna jest bogato wyposażona mediateka.

Centrum zostało wpisane na listę 100 rekomendowanych przez Ministerstwo Środowiska ośrodków edukacji na terenie Polski.

Strona domowa CEiEE

UrbanLab 3.0

UrbanLab 3.0 to przedsięwzięcie łączące badania przestrzeni miejskich i prace projektowe, których celem są rozwiązania  z zakresu technologii cyfrowej integralnie dopełniające funkcje miejskie.  Projekt tworzy platformę współpracy między uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i firmami sektora kreatywnego. Ponadto UrbanLab 3.0 oferuje programy edukacyjne z zakresu zaawansowanego projektowania i tworzenia produktów miejskich z pogranicza urbanistyki i informatyki.

Strona domowa Urbanlab 3.0

One thought on “O portalu

  1. W gm.Przywidz miejscowość Szklana Góra /ul Kasztanowa obecnie Zielna/w środku lasu nad jarami w miejscu bytowania żurawi i siedlisk rzekotki drzewnej trwa wycinka drzew pod kompleks 25 budynków mieszkalnych.W poprzednich latach na szczycie wzgórza nieopodal ,blisko jeziora przywidzkiego wycięto kilkadziesiąt ponadstuletnich buków-brak mi słów na wyrażenie oburzenia, kto wydaje na to wszystko pozwolenia i w imię czego?

Dodaj komentarz