Powstrzymanie dynamiki zmian klimatycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego wymaga działań zarówno zorganizowanych, zinstytucjonalizowanych, opartych o krajowe i międzynarodowe przepisy prawa, jak i tych drobnych, indywidualnych, zależących od codziennych naszych decyzji konsumenckich. Zadanie wymaga przemyślanej koordynacji wielu dziedzin nauki, działalności przemysłowej, aktywności społecznej.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski opracował cykl trzech zajęć lekcyjnych pt. Climate Eatucation poświęconych poznaniu i zrozumieniu powiązań pomiędzy wzrostem liczby ludności na Ziemi, nadmierną produkcją, konsumpcją i marnotrawieniem żywności a intensywnymi zmianami klimatu zagrażającymi bezpieczeństwu ludzi. Cykl prowadzony metodą meta planu ułatwia zrozumienie: Jak jest? / Jak powinno być? / Dlaczego nie jest tak jak powinno być? / Co trzeba zrobić aby osiągnąć i utrwalić zmianę?

Przedstawione w scenariuszach zagadnienia można w oparciu o materiały poszerzyć o dodatkowe działania np. na zajęciach plastycznych, informatyce, wiedzy o społeczeństwie, zajęciach z wychowawcą:
  1. Żywność a klimat
  2. Żywność – wpływ na nasze zdrowie i środowisko
  3. Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania, co możemy zmienić w naszym życiu

Żywność a klimat

Żywność – wpływ na nasze zdrowie i środowisko

„Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania, co możemy zmienić w naszym życiu

Materiały są dostępne również w wersji angielskiej:
  1. Food and Climate
  2. Food – impact on our health and the environment
  3. I don’t consume the climate – solutions, what we can change in our live

Materiały zostały opracowane przez Okręg Pomorski Polskiego Klubu Ekologicznego, przygotowane w ramach grantu Climate Eatucation, w projekcie Food Wave.

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski i niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej.