Deszcz to wiele kropel

– codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności

i zapobiegania skutkom zmian klimatu

Sprawozdanie z realizacji projektu

Facebooktwitterpinterestmail

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizował projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z założeniami, od 01.05.2019 – 31.03.2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. J. Conrada Korzeniowskiego, Pozytywną Szkołą Podstawową, Radą Dzielnicy Kokoszki, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych i Gdańskimi Wodami. Tak szerokie partnerstwo było wsparciem merytorycznym i pozwoliło na dotarcie do różnorodnych kręgów odbiorców.

Wdrażając główną ideę projektu związaną z poszerzeniem wiedzy przyrodniczej i środowiskowej o najbliższym otoczeniu, na szczególnie wrażliwym obszarze, na styku terenów zurbanizowanych (przestrzenie mieszkalne i przemysłowe) i obszaru chronionego krajobrazu zrealizowano 9 warsztatów terenowych i 3 stacjonarne. Dzięki poszerzeniu wiedzy w ramach dwóch modułów związanych z ochroną bioróżnorodności i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu oraz zrozumieniu działających w środowisku mechanizmów łatwiej będzie bardziej bezkolizyjnie współistnieć na styku człowiek-przyroda.

Zachęcamy do sprawozdania merytorycznego projektu:

Pobierz “Sprawozdanie-Merytoryczne-PKE-OP-Deszcz-to-wiele-kropel.pdf” Sprawozdanie-Merytoryczne-PKE-OP-Deszcz-to-wiele-kropel.pdf – Pobrano 73 razy – 530 KB

Nazwa zadania: Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu

Koszt kwalifikowany –  25 636,21 zł
Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku –  14 986, 91 zł

Projekt „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu” był realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz