Projekt „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu” jest realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ideą projektu jest pomoc mieszkańcom w zrozumieniu w jaki sposób, codziennymi działaniami, możemy chronić bioróżnorodność, zapobiegać skutkom zmian klimatu oraz wykazanie wpływu codziennych zachowań na jakość życia i dobrostan środowiska a także przedstawienie i wypromowanie koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego jako wartościowej alternatywy gospodarki linearnej. Ze względu na grupę docelową projekt koncentruje się na tematyce podejmowania racjonalnych decyzji w życiu codziennym, w miejscu pracy i podczas rekreacji. Głównym celem projektu jest wypromowanie mody na samoograniczanie konsumpcji. Główną metodą osiągnięcia celu projektu będzie cykl otwartych spotkań i warsztatów skierowanych do społeczności Dzielnicy Kokoszki liczącej ok. 10.000 osób. Dzielnica położona jest na styku terenów zurbanizowanych (przestrzenie mieszkalne
i przemysłowe) i obszaru chronionego krajobrazu. Wypracowanie modelu współistnienia tak różnych funkcji pozwoli zachować walory przyrodnicze przy jednoczesnym rozwoju cywilizacyjnym przestrzeni.

 

Zakończmy epokę śmiecenia. <p> Koncepcja zero waste jako rozwiązanie

Zakończmy epokę śmiecenia.

Koncepcja zero waste jako rozwiązanie

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ekologicznego 26 listopada o godz. 17:30 w Bibliotece Kokoszki. Wykład na temat koncepcji zero ...

Spacer ziołowy po dzielnicy Kokoszki

Spacer ziołowy po dzielnicy Kokoszki

W sobotę 12 października udaliśmy się na spacer z zielarką Dorotą Grądzką po dzielnicy Kokoszki. Spacer po łące był bardzo udany. Spotkaliśmy się w Kiełpinie ...

<small>Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu </small>

Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

W ramach cyklu ekologicznego Polski Klub Ekologiczny, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zorganizowali sobotę 5 października spacer z ...

Ogród – grządka wyniesiona. <p>Jesienne niespodziewane plony!

Ogród – grządka wyniesiona.

Jesienne niespodziewane plony!

Już jesień. Jak miło zbierać plony! Dysponując chociażby niewielkim skrawkiem ziemi można postawić na własne uprawy. Może to być także wspólny kawałek przydomowej zieleni, gdzie ...

Ptaki w Kokoszkach

Ptaki w Kokoszkach

  Polski Klub Ekologiczny, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zorganizowały w sobotę 14 września spacer zatytułowany „Ptaki w ...

Stawy, strumienie i inne wody wokół nas w Kokoszkach

Stawy, strumienie i inne wody wokół nas w Kokoszkach

W dzielnicy Kokoszki realizujemy projekt Polskiego Klubu Ekologicznego „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu”. W ramach ...

Projekt pt. Deszcz to wiele kropel

Projekt pt. Deszcz to wiele kropel

Jesienią, zimą i na początku wiosny w dzielnicy Kokoszki będziemy systematycznie spotykać się z ekologią. Jesteśmy przekonani, że dzięki zróżnicowanym formom każdy znajdzie coś ciekawego ...

Ogrody w dzielnicy Kokoszki <p>Park Azaliowy z Ogrodem Deszczowym

Ogrody w dzielnicy Kokoszki

Park Azaliowy z Ogrodem Deszczowym

W dzielnicy Kokoszki mieszkańcy dbają o zieleń miejską. Powstał Park Azaliowy i Ogród deszczowy. Azalie w parku przy Azaliowej posadzono wspólnie przez mieszkańców i uczniów ...

Wstęp do projektu edukacji ekologicznej <p> „Deszcz to wiele kropel”

Wstęp do projektu edukacji ekologicznej

„Deszcz to wiele kropel”

W cyklu spotkań na terenie dzielnicy Kokoszki w ramach projektu „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu” ...

Sąsiedzki spacer z przyrodnikiem

Sąsiedzki spacer z przyrodnikiem

Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski oraz Stowarzyszenie  Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zorganizowali 15 czerwca Sąsiedzki ...

Mała retencja wód w miastach

Mała retencja wód w miastach

Intensywne opady w Gdańsku często prowadzą do lokalnych podtopień. Jest to spowodowane uszczelnieniem powierzchni (drogi, chodniki, dachy), z których opady odprowadzane są do kanalizacji. Przy ...