Zaproszenie na debatę EkoAgora Mind Rave

Spotkanie Pokoleń w Interdyscyplinarnej Rozmowie o Cywilizacji, Społeczeństwie i Ekologii</span<

Facebooktwitterpinterestmail

Zapraszamy na spotkanie przy interdyscyplinarnym okrągłym stole, którego celem jest postawienie ważnych pytań, przedstawienie punktów widzenia i swobodna wymiana myśli pomiędzy kadrą uniwersytecką a studentami. Dyskusję poprowadzą akademicy reprezentujący różne uczelnie i różne dziedziny, zainteresowani głosem młodych ludzi… Organizatorów intryguje, czy poprzez poddawanie pod dyskusję kilku newralgicznych dla dzisiejszej rzeczywistości problemów, zdołamy wytworzyć pomiędzy pokoleniami przestrzeń porozumienia i współdziałania, czy raczej rozpadniemy się w izolowane mikroświaty iluzji, zachcianek i zabiegania o swoje interesy…

Cała debata będzie objęta facylitacją graficzną

Zapraszamy już 18.04 na godzinę 17-stą!

Facebooktwitterpinterestmail