Gdańsk Stogi – Dzielnica zapomniana

czy dzielnica z przyszłością

Andrzej Rutka

Facebooktwitterpinterestmail

Stogi to jedna z najstarszych i najatrakcyjniejszych dzielnic Gdańska. Dzielnica, w której walory turystyczno – rekreacyjne rywalizują z przemysłem. Mówiąc Stogi – mamy na myśli tzw. Wyspę Stogi, która oddzielona jest od Starego Miasta Martwą Wisłą, a od wschodu Wisłą Przekop. Obszar ten obejmuje samą dzielnicę Stogi, Westerplatte, Przeróbkę, Krakowiec oraz Górki Zachodnie. Często można spotkać się z określeniem STOGI zapomniana „WYSPA”.

Plaża w dzielnicy Stogi

Za czasów PRL-u otoczono ją m.in. takimi „ekologicznymi” zakładami jak Rafineria, Fosfory i Siarkopol, które mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne Wyspy Stogi, ale również na stan zanieczyszczenia powietrza całej aglomeracji gdańskiej.

W dzielnicy Stogi funkcjonuje wiele zakładów przemysłowych

Obecnie zniszczono znaczną część plaży, wydm i Wydmowego Lasu Ochronnego budując Terminal Kontenerowy i nie jest to ostanie słowo decydentów w sprawie lokalizacji zakładów kosztem środowiska naturalnego. Dodatkowo na terenie Portu Północnego (przy samym Westerplatte) – zlokalizowano spalarnię, która miała zajmować się utylizacją olejów ze statków. „Miała” bo jak się okazało dla większych zysków sprowadzano z zagranicy do palenia niebezpieczne dla ludzi materiały. Wybuchł skandal i wszczęto postępowanie karne.
Dlatego warto, aby niezależne organizacje, w szczególności ekologiczne, zainteresowały się problemami tego obszaru.
Zwłaszcza, że teren ten jest ostoją zwierzyny i siedliskiem wielu gatunków ptaków.

Dziki w dzielnicy Stogi spotykane są nawet w mieście
Łabędż – często spotykany na plaży w dzielnicy Stogi

Zadania tego podjęło się Koło STOGI Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE. Konieczne jest porozumienie z przedstawicielami sąsiadujących zakładów przemysłowych, aby wypracować takie rozwiązania, które będą satysfakcjonowały obie „zmuszone” do sąsiedztwa strony.
W miarę dobrze układa się współpraca z Grupą Lotos. Dokonano m.in. nasadzeń kilkuset drzew i krzewów w miejscach wskazanych oraz zrealizowano I etap rekultywacji tzw. przecinki leśnej.

Dzielnica Stogi – siedlisko wielu gatunków ptaków, na zdjęciu skowronek/źródło: wikipedia.org

Niezbędne są rozmowy z przedstawicielami wszystkich sąsiadujących zakładów, ale nie wszyscy są chętni do konstruktywnych rozmów. Duży niepokój budzą działania prowadzone przez Terminal Kontenerowy DCT, który mimo obietnic – poszerza swój teren kosztem znajdującego się w sąsiedztwie Wydmowego Lasu Ochronnego.

Ostatnio pojawił się nowym problemem. Wszystko wskazuje na to, że pod pretekstem tzw. „wycinki sanitarnej” – inwestor planuje wycięcie dużego obszaru Wydmowego Lasu Ochronnego.
Współpracując z Klubem kilka lat temu Koło STOGI stanowczo sprzeciwiało się planom lokalizacji na terenie Rafinerii spalarni śmieci dla całego Gdańska.

Pomorskie Centrum Logistyczne w dzielnicy Stogi

Niepokój może budzić postępująca rozbudowa tzw. Centrum Logistycznego przy Porcie Północnym. Firma Goodman Polska rozpoczęła budowę kilkunastu magazynów. Z planów wynika, że grozi kolejna wycinka Wydmowego Lasu Ochronnego.

Spotkanie przedstawicieli Grupy Lotos i PKE w sprawie rekultywacji tzw. przecinki leśnej w Gdańsku-Stogach

Problemy jakie występują na tym obszarze wpisują się w całość problemów dotyczących właściwego zagospodarowania i ochrony całego pasa nadmorskiego. Wspólne działania takich organizacji jak PKE oraz lokalnej społeczności mogą przyczynić się do zrównoważenia interesów władz miasta, inwestorów i lokalnej społeczności z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Andrzej Rutka

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz