Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski od listopada br. realizuje projekt „Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach” (tytuł ang. “Baltic Youth’s visions, innovations and initiatives to Green Deal implemented in local communities”). Otrzymał on dofinansowanie z Project Support Facility (PSF) Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Naszymi Partnerami są NGO Peipsi Cooperation Center z Tartu w Estonii, Lithuanian Fund for Nature (LGF) z Wilna oraz Air Pollution & Climate Secretariat (AirClim) z Goeteborga w Szwecji.

Ideą projektu jest ułatwienie zrozumienia co kryje się pod założeniami Green Deal – pakietu polityk Unii Europejskiej, i jak można zasady takiego Zielonego Ładu zastosować w codziennym życiu.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego do podejmowania bardziej ekoinnowacyjnych działań na rzecz wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie społeczności lokalnych. Podstawą takiego zaangażowania jest poszerzona multidyscyplinarna wiedza zdobyta na wstępnych etapach projektu oraz wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w dalszych krokach.

Projekt koncentruje się na mobilizowaniu młodych ludzi do udziału w tworzeniu wizji przyszłości (w skali gospodarstw domowych, ich otoczenia oraz przyszłej pracy zawodowej) i scenariuszy ich realizacji poprzez odpowiednie postawy i umiejętności wyboru rozwiązań. Projekt realizujemy w czterech głównych, logicznie powiązanych fazach wspólnie z Partnerami ze Szwecji, Estonii i z Litwy.

Moduły opracowań:

  1. Przyroda i różnorodność biologiczna
  2. Klimat i transformacja energetyczna
  3. Gospodarka o obiegu zamkniętym i „przemysłowa symbioza
  4. Zrównoważona mobilność miejska

Modules o guidelines:

  1. Nature and biodiversity
  2. Climate and energy transformation
  3. Circular economy and industrial symbiosis
  4. Sustainable urban mobility

 

Pobierz “JAK BYĆ ŚWIADOMYM EKOLOGICZNIE OBYWATELEM? KRÓTKIE WSKAZÓWKI”

CTC-guidance-POL-cbss.pdf – Pobrano 6 razy – 281,48 KB

Pobierz “HOW TO BE ENVIRONMENTALLY AWARE CITIZEN? BRIEF GUIDELINES”

CTC-guidance-ENG-cbss.pdf – Pobrano 4 razy – 272,29 KB

Relacja z debaty Eko Agora Mind Rave

Zaproszenie na debatę EkoAgora Mind Rave

Studenckie pomysły na eko-innowacyjne inicjatywy

Jakim społeczeństwem jesteśmy

GreenTransformers

Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach