Nadmorski Park Krajobrazowy

Nadmorski Park Krajobrazowy
Przedstawiony zbiór zdjęć pochodzi z albumu znalezionego w materiałach archiwalnych „Zielonej Akademii” z lat 90-tych. Prawdopodobnie jest to część pracy wykonanej przez absolwentkę lub absolwenta tych studiów podyplomowych. Niestety na pracy nie widnieje podpis osoby, która wykonała zdjęcia (liczymy, że może się zgłosi). Album to relacja zdjęciowa z autokarowych zajęć terenowych, których trasa wiodła przez Nadmorski Park Krajobrazowy - pas wybrzeża od

Zmienne losy porzucanego Wiatru…

Zmienne losy porzucanego Wiatru…
Wiatr, słońce, woda, którymi obdarowuje nas Natura stanowiły od zawsze niewyczerpalne źródła energii dla mieszkańców Ziemi. W miarę rozwoju sposobów gospodarowania, zapotrzebowanie na energię rosło. Energia bywała często niebezpieczna dla człowieka, ale bez niej ludzkość nie mogłaby żyć. Wraz z postępem cywilizacji wykorzystywano ją w coraz bardziej złożony sposób. Energię wiatru np. wykorzystywano w dawnych czasach do napędzania pomp wodnych przy odwad...

RUDE, CZARNE, SZARE…

RUDE, CZARNE, SZARE…
Pojawienie się inwazyjnych gatunków powoduje najczęściej zakłócenia równowagi biologicznej i trudne do usunięcia zmiany w środowisku. Niestety najczęściej dzieje się to na skutek ingerencji człowieka. Typowe przykłady takich zawirowań w ekosystemach naszej rodzimej flory i fauny: Barszcz sosnowskiego – w ubiegłym stuleciu przeniesiono do nas z Kaukazu bujnie rosnącej rośliny z rodziny selerowatych. Introdukcja miała na celu rozpowszechnienia su...

Ekologiczny Nobel

Ekologiczny Nobel
Nie pierwszy raz decyzje Komitetu Noblowskiego zostały nie tylko w naszym kraju przyjęte z rezerwą. Trudno przecież przeciętnemu czytelnikowi dyskutować na temat zasług konkretnego laureata np. w zakresie fizyki lub chemii, ale jeszcze trudniej zrozumieć dlaczego literackim Noblem wyróżniono Japończyka piszącego po angielsku, a Pokojową Nagrodą – kosmopolityczną organizację sprzeciwiającą się broni jądrowej.   Tymczasem w rodzimej ekologii dziej...

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Gospodarka w obiegu zamkniętym
Według analiz Międzynarodowego panelu zasobów (IRP) Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) ludzie konsumują więcej towarów i usług niż to, co nazywamy  zrównoważonym w zakresie zasobów nieodnawialnych. Potwierdza to potrzebę zwiększenia wydajności, z jaką gospodarka wykorzystuje  zasoby naturalne  w celu zapobieżenia przyszłym niedoborom surowców, co jest nie tylko kwestią środowiskową, ale ma zasadnicze znaczenie dla długotermino

Romantyzm i pragmatyzm w działaniach Koła Storczyk

Romantyzm i pragmatyzm w działaniach Koła Storczyk
Dla jednych przyroda jest po to, by się nią cieszyć i by ją chronić, dla innych by wyłącznie czerpać z niej zyski. W okolicach Prądzonki jest wyjątkowo piękna i magiczna, dlatego z pewnością warto zadbać o jej ochronę. Prądzonka to malutka, kaszubska wieś, którą zamieszkują na stałe trzy rodziny, a w okresie letnim niewiele ponad dziesięć rodzin. Wieś położona jest na równinie Charzykowskiej, w Zaborskim Parku Krajobrazowym, w rejonie zwanym Gochami, w pow

Łąki, krowy i mewy śmieszki

Łąki, krowy i mewy śmieszki
Rezerwat faunistyczny „Ostrów Trzebielski” znajduje się na wyspie na Jeziorze Trzebielsk. Obejmuje on obszar większej z dwóch wysp na jeziorze Trzebielsk oraz okalający ją pas szuwarów i wód. Został utworzony w 1987 roku w celu ochrony miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków wodnych. Rezerwat jest położony na obszarze Natura 2000 Ostoja Borzyszkowska. Rezerwat Ostrów Trzebielski został utworzony w celu ochrony ptaków lęgowych Wyspa jest użytkowana przez

Czy zostanie nam tylko skóra z jesiotra?

Czy zostanie nam tylko skóra z jesiotra?
Berlin. Müggelseedamm. Zima. Styczeń. Biorę udział w naradzie o działaniach nad przywróceniem jesiotra ostronosego do naszych wód. Mają go nasi gospodarze, mamy go i w Polsce. Jego potomstwo ma służyć do odtworzenia populacji bałtyckiego jesiotra. Genetycznie najbliżej mu do naszych muzealnych okazów. Początkowo importowaliśmy ikrę z ryb poławianych w Kanadzie w rzece Św. Jana, a to wymagało organizacji kilku ekspedycji, połowów jesiotrów na miejscu, sztuc

Europa po węglu

Europa po węglu
Dojście do Europy wolnej od węgla jest o krok bliżej po tym, jak Włochy dołączyły do wydłużającej się listy krajów, które obiecały wycofać węgiel w nadchodzących latach. Ogłoszenie przez rząd włoski, że wszystkie elektrownie węglowe zostaną zamknięte do 2025 r. idzie w ślad za podobnymi zobowiązaniami Portugalii, Finlandii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zobowiązanie Włoch nadeszło na kilka dni przed premierą "Europe Beyond Coal", nowego sojuszu gr...

O potrzebie stworzenia programu WebBaltica

O potrzebie stworzenia programu WebBaltica
 „Polska przyroda nie kończy się na plaży…” ś.p. prof. dr hab. Krzysztof Skóra  Zarys pomysłu stworzenia wszechnicy „WebBaltica” dojrzewał w Polskim Klubie Ekologicznym przez wiele lat. Bałtyk, to najmłodsze, najpłytsze i najmniej zasolone morze świata, jest środowiskiem życia dla wielu gatunków ryb, ssaków, ptaków morskich, skorupiaków i innych bezkręgowców. Jest także miejscem wypoczynku, sportów wodnych i wczasów zdrowotnych dla letników. ...