Życie bez zapylaczy… | Ewa Podlesińska |

Życie bez zapylaczy…            | Ewa Podlesińska |
Czy musimy się przygotować na życie bez zapylaczy? Od kilkunastu lat obserwuje się na świecie narastające z roku na rok masowe wymieranie pszczół. Stanowi to zagrożenie dla rynku żywnościowego, bo aż 70% roślin uprawianych przez człowieka wydaje plon dzięki zapylaniu przez owady. Pszczoły miodne i dzikie owady zapylające odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności. Spadek produkcji żywności to głód, kryzys i konflikty. Co jest przyczyną ...

Śmietniki i nie tylko! Jak to robią na świecie?

Śmietniki i nie tylko! Jak to robią na świecie?
Dobra, poprawna gospodarka odpadami zaczyna się od prawidłowej segregacji. Nikogo już nie dziwi zestaw kilku śmietników w wiatach przydomowych. Ale w miejscach publicznych? Na ulicach? Tego jeszcze się nie dopracowaliśmy. A jeżeli – jest to dopiero zalążek takich działań. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że brak możliwości segregacji powoduje zniszczenie dóbr przyrodniczych, które są naszymi zasobami, a co najmniej utratę ich wartości. A sama przyroda...

Niech Twój świat się zazieleni!

Niech Twój świat się zazieleni!
„W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć.” Tak brzmi fragment opisu książki „Sekretne życie drzew” Petera Wohllebena, która kilka miesięcy temu pojawiła się w polskich księgarniach. Natomiast wiele lat wcześniej, David Attenborough pisał we wstępie do „Pr

Ocean śmieci

Ocean śmieci
Wielka oceaniczna plama śmieci, martwe zwierzęta morskie zaplątane w plastikowe odpady, plaże odstręczające swoim widokiem, ryby i sól morska w których wykrywa się plastik… To obraz mórz i oceanów XXI wieku. Jakże smutny. Wielki błękit pokrywający około 70 % powierzchni ziemi stopniowo zaczyna przeradzać się w śmieciową zupę. Czy do takiego stanu rzeczy ma prowadzić dzisiejsza cywilizacja? Morskie śmieci, to stale rosnący problem światowy. Docierają wszęd

Życie bez śmieci?

Życie bez śmieci?
4 grudnia 2016 zagości w Polsce osoba dość nietypowa na tle dzisiejszej cywilizacji konsumpcjonizmu. Kobieta, która w pewnym momencie życia stwierdziła, że do szczęścia i codziennego funkcjonowania tak naprawdę nie potrzeba jej wielu rzeczy, które dotychczas używała i które pozornie wydawały się niezbędne. Takie stwierdzenie było pierwszym krokiem w kierunku zmiany wielu życiowych schematów, a jednocześnie zapoczątkowaniem ruchu,  który do dzisiaj osiągnął...

O energetyce obywatelskiej

Dla utrzymania szybkiego rozwoju gospodarczego Polski, zwiększenia jej konkurencyjności na międzynarodowym rynku oraz zapewnienia wysokiego poziomu życia Polaków niezbędne jest prowadzenie racjonalnej i mądrej polityki gospodarczej. Proces globalizacji i wynikający z niego wyścig inowatorów powoduje, że spada znaczenie tradycyjnych czynników wspierających wzrost – taniej energii i taniej siły roboczej, a wzrasta rola innowacyjności, umiejętności dostos...

Nie zapraszajmy samochodów!

Nie zapraszajmy samochodów do przejazdu  przez nasze najcenniejsze tereny rekreacyjne, mieszkaniowe, chronione ujęcia  wody! Przed II wojną światową był to teren rolniczy między kąpieliskami Jelitkowem i Brzeźnem. Po wojnie też miasto dzierżawiło łąki  za lasem na cele rolnicze, od strony plaży  nadzór miało wojsko.  Wszystko się zmieniło, kiedy w  na przełomie lat 50-60 tych  wybudowano tu studnie do poboru wody  i utworzono strefę ochronną , wokół uj

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce
Już w latach 80 ubiegłego stulecia Polski Klub Ekologiczny wraz z innymi organizacjami protestował przeciwko lokalizacji elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Ostatecznie o rezygnacji zadecydowała katastrofa w Czarnobylu. Dwie katastrofy, które wstrząsnęły światem… Czarnobyl w 1986 r. Z powodu „błędu człowieka” doszło do wybuchu, pożaru i rozprzestrzenienia się radioaktywnej chmury nad Europą. Awaria spowodowała skażenie ok. 145 tys. km2 w okol

Marnowanie żywności na świecie

Marnowanie żywności na świecie
Problemem dzisiejszego świata jest nierówny dostęp do żywności. Czy to nie paradoks, że kraje rozwinięte wyrzucają około 30% globalnej produkcji żywności, kiedy mieszkańcy Trzeciego Świata głodują? Według publikacji w National Geographic[1] co sekundę na śmietnik wędruje 40 ton jedzenia. Gdyby ograniczyć marnotrawstwo, gospodarować bardziej racjonalnie, to może udałoby się nakarmić cały świat? Główną przyczyną niszczenia płodów rolnych jest długi czas, ja

Fundraising – przyjazne finansowanie marzeń

Fundraising – przyjazne finansowanie marzeń
Organizacje społeczne powstają na zasadzie dobrowolności  a więc i ich finansowanie jest dobrowolne. Najczęściej finansują swoją działalność ze składek, dobrowolnych wpłat i źródeł publicznych. Niemniej jednak aby osiągnąć zakładane długofalowe cele organizacja powinna posiadać stabilność finansową co można osiągnąć przez skuteczne pozyskiwanie wsparcia dla prowadzonych działań. Stosowanie określonych zasad doprowadzi organizację do osiągnięcia sukcesu ...