Apel w sprawie projektu ustawy o zamianie terenów

leśnych na nieleśne

Apel w sprawie projektu ustawy o zamianie terenów <p>leśnych na nieleśne
Warszawa, 02 sierpnia 2021 r.  Do Senatorów RP Dot. Ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze,   Niżej podpisane organizacje, w trosce o zachowanie otoczenia przyrodniczego, w którym żyją i pracują mieszkańcy naszego kraju, WZYWAJĄ Państwa do głosowania przeciw projektowi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, czyli ustawy o zamia...

List otwarty do Premiera Rządu RP

List otwarty do Premiera Rządu RP
Ponad 40 osób i organizacji podpisało list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, domagając się wyznaczenia daty odejścia od paliw kopalnych w energetyce i gospodarce oraz zadeklarowania wdrożenia neutralności klimatycznej, tak jak zrobiły to pozostałe kraje UE. Wśród sygnatariuszy są ekolodzy, naukowcy i samorządowcy z całego kraju. Pandemia koronawirusa przyspieszyła ujawnienie problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zw

Organizacje pozarządowe wzywają kraje bałtyckie

do przyspieszenia realizacji planu działań

na rzecz Morza Bałtyckiego

Organizacje pozarządowe wzywają kraje bałtyckie <p>do przyspieszenia realizacji planu działań <p>na rzecz Morza Bałtyckiego
Helsinki, 3 marca 2020 r. - W tym tygodniu na konferencji zainteresowanych stron HELCOM [1], Coalition Clean Baltic i program WWF Baltic Ecoregion przedstawili wspólny „Shadow Plan” [2] w odpowiedzi na trwający proces aktualizacji bałtyckiego planu działania (BSAP) [3]. Shadow Plan zawiera zalecane działania we wszystkich tematach poruszonych w obecnym planie działania. Obecny plan został przyjęty w 2007 roku przez wszystkie kraje nadbałtyckie. Pomimo a

Uwagi PKE OP do MPZP – Brzeźno rejon alei Hallera

i ulicy Jantarowej II – plan 0315

Uwagi PKE OP do  MPZP – Brzeźno rejon alei Hallera <p>i ulicy Jantarowej II – plan 0315
W ostatni  piątek, o godz 14,  byłam w miejscu,  na styku z terenem którego dotyczy plan 0315 w Gdańsku, czyli na trakcie spacerowym w przedłużeniu al. JPII do molo. Nieprzerwany ciąg spacerowiczów szedł w kierunku morza lub wracał stamtąd. Czy ludzie ci będą szczęśliwi, widząc przed kanałem odprowadzającym wody opadowe z Brzeźna do morza, regularną dwupasmową ulicę o szer. 12 m z na końcu z placem do zawracania 20 m i dalej, blisko ścieżki spacerowej wzd...

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki

dotyczącej odpadów w UE

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki <p>dotyczącej odpadów w UE
W krajach Unii Europejskiej prawie 90% zasobów materialnych wykorzystuje się tylko raz. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), należy zdecydowanie zredukować ogólne zużycie zasobów naturalnych w UE. Kluczowe jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym poszanowaniu ograniczeń planety i dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym celu, koalicja Prevent Waste skupiająca europejskie ...

Stanowisko w sprawie zrzutu nieoczyszczonych

ścieków komunalnych do Wisły

Stanowisko w sprawie zrzutu nieoczyszczonych <p> ścieków komunalnych do Wisły
Obecna sytuacja w Warszawie, niedawna awaria w Gdańsku, czy w Swarzewie, wskazuje na poważny problem jakim jest często niewłaściwe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Polsce i brak procedur szybkiego likwidowania tego typu zagrożeń. Koalicja nie od dziś dostaje sygnały z różnych części kraju o zrzutach nieoczyszczonych ścieków. Problem tkwi nie tylko w narażonej na awarie infrastrukturze, ale także wysokich kosztach eksploatacyjnych oczyszczalni. Liczymy...

Protest przeciwko decyzji rządu o masowym

wyniszczaniu populacji dzików w Polsce

Protest przeciwko decyzji rządu o masowym <p> wyniszczaniu populacji dzików w Polsce
Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń. Apelujemy do rządu – zrezygnujcie z zabijania tych pożyt

ROLA LASÓW W OCHRONIE KLIMATU

ROLA LASÓW W OCHRONIE KLIMATU
Lasy i inne ekosystemy lądowe mogą przyczyniać się do zmian stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki magazynowaniu węgla przez ekosystemy oraz ich zdolności do wychwytywania dodatkowego węgla z atmosfery. Wycinka, degradacja lasów powodowana złym zarządzaniem nimi skutkuje wzrostem emisji. Gospodarka leśna powinna być prowadzona w sposób, który zapewni, że użytkowanie lasów i terenów leśnych nie będzie powodować dodatkowej emisji ga...

Polskie miasta: NIE dla klimatycznej katastrofy

Polskie miasta: NIE dla klimatycznej katastrofy
Podczas gdy delegaci na COP24 w Katowicach debatują o roli miast w ochronie klimatu, mieszkańcy Gdańska, Wrocławia i Krakowa apelują do włodarzy o powstrzymanie globalnej katastrofy. „Jeśli nie zaczniemy teraz działać, musimy przygotować się na najgorsze. To właśnie miasta są najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu. Huraganowe wiatry, nawalne deszcze i powodzie błyskawiczne niszczą infrastrukturę miejską. Długotrwałe fale upałów i miejskie wyspy

Stanowisko w sprawie stosowania

mikroplastików w kosmetykach

Stanowisko w sprawie stosowania <p>mikroplastików w kosmetykach
Szanowni Przedsiębiorcy, W Polsce i na świecie wciąż rośnie zapotrzebowanie na kosmetyki. Kobiety i mężczyźni z niezwykłą starannością dbają o swoją urodę. Rośnie, również świadomość ekologiczna konsumentów, którzy coraz częściej  wymagają by stosowane przez nich produkty nie wpływały negatywnie na środowisko. W chwili obecnej trudno znaleźć w drogeriach kosmetyk, który nie miałby w swoim składzie  mikroplastiku czyli tzw. mikrogranulek. Te cząstki p