Madryt planuje zakończyć spalanie odpadów do 2025 r

Richard Weyndling, 2 lipca 2018 r

Facebooktwitterpinterestmail

Rada Miejska Miasta Madryt ogłosiła w zeszłym tygodniu strategię zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania odpadami, według której planuje zakończyć spalanie do 2025 r., ograniczyć składowanie odpadów z 50% do 35% do 2022 r. i osiągnąć 100% segregację odpadów organicznych. Strategia ta została pozytywnie przyjęta przez grupy zajmujące się ochroną środowiska.

Długoletnia kampania ma na celu zamknięcie 23-letniej fabryki Valdemingómez, która rocznie spala 300 000 ton odpadów w Madrycie, ze względu na wpływ toksycznych emisji odczuwanych głównie przez podmiejskie gminy poza stolicą.

Oddzielenie 100% odpadów organicznych „spowodowałoby 35% zmniejszenie produkcji odpadów w stolicy”, a to wraz ze zwiększającym się ponownym wykorzystaniem włókien i innych strumieni odpadów „jest kluczem do zapewnienia możliwości eliminacji spalania”, Alodia Pérez z kampanii grupa Amigos de la Tierra powiedziała ENDS.

Pobudzanie recyklingu i ponownego wykorzystania w strumieniach organicznych, WEEE, włókienniczych i innych odpadach będzie również kluczowe dla sprostania trudnemu wyzwaniu związanemu z podniesieniem ogólnego poziomu recyklingu z obecnych 19,6% do 50% do 2020 r. Chociaż już podjęte przez radę działania wykazały, że w 2017 r. nastąpił znaczny wzrost poziomu zbiórki tektury, szkła i opakowań, cele strategii są „bardzo ambitne”, uznał Victor Sarabia, dyrektor generalny madryckiej rady miejskiej ds. Czyszczenia i odpadów.

Plan działania Rady obejmuje poprawę zbiórki odpadów domowych i komercyjnych poprzez zbieranie „od drzwi do drzwi”  w obszarach o dużej gęstości zaludnienia, zwiększenie liczby miejsc recyklingu i przeprowadzenie masowej publicznej kampanii informacyjnej, powiedział. Osiągnięcie tych celów będzie zależeć od skutecznej wymiany informacji między zainteresowanymi stronami, większej przejrzystości działania systemu zbierania odpadów, zachęt podatkowych i zastosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju do 2 mld EUR rocznego budżetu zakupów publicznych Madrytu, stwierdza dokument strategiczny. Ostrzega również, że zgodność z celami będzie również zależeć od działań podejmowanych przez władze regionalne i krajowe, ponieważ miasto nie ma kontroli nad tym, co trafia na rynek odpadów i przez kogo jest płacone.

Kontynuacja:

Strategia zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania w Madryciekomunikat prasowy

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz