News from RREUSE lato 2018

Facebooktwitterpinterestmail

W nowym raporcie zaleca się ustalenie krajowych celów „przygotowania do ponownego użycia” dla dużych urządzeń gospodarstwa domowego i sprzętu IT oraz ocenę wykonalności wyznaczania celów dla innych kategorii elektroniki. Badanie przeprowadzone w imieniu irlandzkiej Agencji Ochrony Środowiska stwierdza, że ​​bez odrębnego celu istniejący system gospodarki odpadami w Irlandii będzie nadal koncentrował się na recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych po najniższych możliwych kosztach, bez priorytetowego traktowania ponownego użycia.

Na podstawie doświadczeń z Belgii, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii badanie podkreśla również znaczenie połączenia przygotowania do działań związanych z ponownym wykorzystaniem z zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako kluczowego czynnika dla przygotowania do ponownego  użycia poza Irlandią.

Obecnie na poziomie UE cele dotyczące WEEE są połączeniem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. W 2017 r. Komisja Europejska doszła do wniosku, że nie jest w stanie wytyczyć osobnych celów na szczeblu UE po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie objętej dyrektywą WEEE. Niemniej jednak, po aktualizacji unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, Komisja UE ponownie przeanalizuje możliwość określenia oddzielnych celów do końca 2024 r.

RREUSE utrzymuje, że oddzielne przygotowanie  celów ponownego wykorzystania, niezależnie od recyklingu, są potrzebne na szczeblu UE zarówno dla WEEE, jak i odpadów komunalnych. Takie cele już istnieją w Hiszpanii i Belgii. Cele pomogą zachęcić do nawiązania nowych partnerstw między operatorami społecznych firm ponownego wykorzystania, władzami publicznymi i sektorem prywatnym, pomagając uchronić co najmniej część produktów nadających się do wielokrotnego użytku przed przedwczesnym recyklingiem, składowaniem lub spaleniem, tworząc równocześnie lokalne ekologiczne miejsca pracy w procesie .

Na podstawie:  http://www.rreuse.org/separate-target-needed-to-put-re-use-before-recycling/

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz