Ogród deszczowy – moda czy konieczność?

Pomysł na zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych

Facebooktwitterpinterestmail

Ogród deszczowy, budząca dobre skojarzenia nazwa, a za nią kryje się mała retencja. Właściwie można powiedzieć, że jest to element swego rodzaju filozofii podejścia do sposobów zagospodarowania wód opadowych przede wszystkim na terenach miejskich, ale nie tylko. Warto deszcz traktować jako dobrodziejstwo, zasób wody obniżający koszty utrzymania zieleni czy budynku, a nie problem wymagający dużych, skomplikowanych i drogich inwestycji.

Z powodu zmian klimatycznych coraz częściej dotykają nas duże wahania ilości wód. Dokuczliwe i długotrwałe susze na zmianę z intensywnymi opadami a nawet tzw. deszczami nawalnymi. Nasze miasta, mocno zabudowane, w okresie upalnego lata mają ogromne zapotrzebowanie na wodę, co generuje szereg problemów i kosztów. Nie są też przygotowane na sprawne przejęcie dużych ilości wody pojawiającej się w bardzo krótkim czasie. Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji jest kosztownym marnotrawstwem. Warto planując zagospodarowanie wód opadowych w mieście uwzględnić stworzenie systemu wykorzystującego potencjał terenów zielonych, licznych gruntowych zagłębień, istniejących otwartych zbiorników i cieków wodnych, a także sieć otwartych i zamkniętych kanalizacji deszczowych. Doświadczenia ostatnich lat zmusiły do uwzględniania tych zasad w planowaniu i coraz częściej pojawiają się dobre przykłady. Część z rozwiązań wymaga zaprojektowania i wykonana przez specjalistów, ale wiele prostszych można zaadaptować we własnym przydomowym ogrodzie.

Warto zachęcać mieszkańców do wspierania precyzyjnie zaprojektowanego systemu przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych w miastach. Sposobów i pomysłów jest wiele, a wszystkie niosą ze sobą jedynie korzyści – ekologiczne i ekonomiczne: bardziej racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi, niższe koszty utrzymania zieleni, bujniejsza roślinność, bardziej przyjazny mikroklimat i czystsze powietrze. Większa bioróżnorodność w miastach, a co za tym idzie bliższy kontakt mieszkańców z przyrodą i większy komfort życia.

Tak jak energetyka rozproszona jest wspaniałym pomysłem na wspieranie przemysłowej produkcji energii, tak ogrody deszczowe i systemy zraszania roślin gromadzonymi wodami deszczowymi stanowią jeden z najtańszych i najbardziej prośrodowiskowych sposobów przeciwdziałania niedoborowi i zapobiegania okresowemu nadmiarowi wody.

Zdjęcia prezentują kilka różnych inspiracji możliwych do zastosowania:

Gdańsk – ogród deszczowy ul. Sienkiewicza
Gdynia – ogród deszczowy zbierający wody z dachu Infoboxu
Katowice – otwarta sieć kanalizacyjna
Północne Włochy – otwarta sieć kanalizacyjna
Projekt „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu” jest realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz