Opis projektu ” Bałtyk Wolny od Plastiku”

 W ostatnich  latach zanieczyszczenie odpadami  tworzyw sztucznych jest uważane za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego, a zatem jest tematem pojawiających się obaw. Mikroplastikiem są nazywane drobne kawałki plastiku, mniejsze od 5 mm, głównie z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) , a także innych powszechnie stosowanych, słabo biodegradowalnych polimerów.

Ilość śmieci z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku morskim rośnie.

Dlatego Polski Klub Ekologiczny w Gdańsku wspierany przez Koalicję Czystego Bałtyku w Uppsali, we współpracy z wszystkimi krajami basenu Morza Bałtyckiego, przygotował zestaw wykładów, filmów, zadań i animacji w celu podniesienia świadomości na temat zaśmiecania naszego wspólnego morza – Bałtyku.

Projekt ” Bałtyk Wolny od Plastiku”2017 na platformie EkoAgora ( www.ekoagora.pl)  prowadzony przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski w Gdańsku składa się z czterech komponentów:
  
   
Wszystkie materiały i wyniki badań zostaną opublikowane na platformie EkoAgora.

Zachęcamy każdego zamieszkującego lub odwiedzającego kraje regionu Morza Bałtyckiego, aby kopać w naszym materiale, zmieniać swoje codzienne zachowania, aby osiągnąć uczucie “Mogę pomóc przetrwać naszemu Bałtykowi “.

Jak pracować podczas kursu on-line

 

Moduły szkolenia:

 1. Ogólne informacje o ML i MP; Źródła; Typy, chemikalia. Wpływ ML i MP na środowisko, różnorodność biologiczną, łańcuch pokarmowy
 2. Zarządzanie ML, regulacje, polityka krajowa i międzynarodowa
 3. Możliwości usuwania odpadów ze ścieków i wód
 4. Wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie
 5. Materiały zastępcze do tworzyw sztucznych w kosmetykach i farmaceutykach
 6. Sposoby zatrzymania ML i MP w morzach i oceanach, działania, wzorce konsumpcji
 7. Segregacja odpadów u źródła.

 

Elementy szkolenia e-learningowego

– 1 minutowy film wprowadzający wykładowcę

– wykład tekstowy na 10 stronach

– dodatkowe materiały wybrane przez wykładowcę

– skrócone informacje dotyczące tematu w formie wideo, kreskówki, filmu, infografiki, ppt

– test samokontroli

– praca domowa – tak praktyczna, jak to tylko możliwe

 

Uczestnicy pracują nad modułami w dowolnej kolejności: to jest ich wybór, od którego z modułów zaczynają, a na którym kończą.

Po wykonaniu ostatniego modułu uczestnicy powinni zgłosić rezultaty  swoich osobistych, praktycznych działań – do 15.11.2017 na adres koordynatora krajowego.

Regulamin szkolenia e-learningowego
Plastic Free Baltic PKE OWP – CCB
wrzesień – listopad 2017

 

 1. Szkolenie prowadzone jest przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12, mail: pke.gdansk@gmail.com.
 2. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Plastic Free Baltic” realizowanego w partnerstwie ze wszystkimi krajami nadbałtyckimi i dofinansowane       w ramach  umowy z Coalition Clean Baltic nr 17-3063-1.
 3. Szkolenie prowadzone jest na platformie komunikacji społecznej EkoAgora, administrowanej przez PKE OWP http://ekoagora.pl/
 4. Szkolenie składające się z 7 modułów tematycznych trwa od 1.09.2017 do 15.11.2017 r.
 5. Uczestnikami szkolenia są osoby zgłoszone w okresie naboru, które założą konto na portalu EkoAgora.pl. Okres rekrutacji trwa od 15.07.2017 do 15.11.2017 r.
 6. Uczestnictwo w szkoleniu jest nieodpłatne.
 7. Prawem autorskim chronione są wszystkie materiały udostępniane w ramach szkolenia.
 8. Wszelkie zasoby udostępniane w ramach szkolenia, o ile nie zostało podane inaczej, można wykorzystywać wyłącznie na użytek własny w celach edukacyjnych.
 9. Wykorzystanie materiałów wchodzących w skład kursu e-learningowego do celów innych niż podane w ust. 8 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego.
 10. Odpowiedzialność wynikająca z prawa autorskiego w związku z publikowaniem materiałów e-learningowych i innych materiałów w formie elektronicznej spoczywa na ich autorze.
 11. Uczestnikom kursu e-learningowego przysługuje prawo do zgłaszania uwag dotyczących metodycznej i merytorycznej strony prowadzonych zajęć.na adres…
 12. Sposób prowadzenia szkolenia:

            A) Wykłady ukażą się na stronie http://ekoagora.pl w pierwszym tygodniu września 2017 r.

            B) Certyfikaty pozytywnego ukończenia szkolenia uczestnicy mogą otrzymać, po zaliczeniu wszystkich części szkolenia
na poziomie min. 75 % .

Do pobrania: ulotka – PFB


Do pobrania: karta do portfela – PFB