Podsumowanie debaty ministrów środowiska

na temat Pakietu Odpadowego

Facebooktwitterpinterestmail

W dniu 19.06.2017 odbyła się publiczna sesja Rady UE ds. Środowiska. W dyskusji wzięło udział 14 państw, w tym: Polska, Włochy, Dania, Holandia, Słowacja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Szwecja,Austria, Hiszpania, Bułgaria, Grecja.

Jak podsumował portal Politico przedstawiciele Szwecji, Holandii, Belgii, Austrii wyraźnie stwierdzili, że nie zgadzają się na znaczne osłabienie celów w swoich obecnych mandatach. Tymczasem Polska, Bułgaria i Hiszpania wyraziły poparcie dla „realistycznych” – mniej ambitnych celów.

Niemcy rozważały niuanse, okazując poparcie dla ogólnych ambicji, ale dając do zrozumienia, że potrzebują pewnej elastyczności w konkretnych punktach. Grecja wyraziła aprobatę dla ambitnych celów w zakresie recyklingu, pomimo obecnego niskiego wskaźnika recyklingu, ale była bardziej ostrożna w temacie składowisk odpadów, z obawy przed zwiększeniem ilości spalanych odpadów.

Polska opowiedziała się za kontynuacją stanowiska w zakresie obowiązku wszystkich państw członkowskich w kwestii zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Polska domaga się przedłużenia okresu realizacji zadania do 36 miesięcy (do 2030 roku) z obawy przed powstaniem większej liczby spalarni, za pomocą których mógłby zostać osiągnięty tak wysoki stopień redukcji składowanych odpadów.

Planowane cele w zakresie gospodarki odpadami powinny być realistyczne i dostępne dla wszystkich państw członkowskich.

Link do debaty Rady ds. Środowiska w sprawie odpadów

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz