Podsumowanie konferencji Eco-Transformers 2028

Wyzwania dla edukacji w kształtowaniu postaw środowiskowych w XXI wieku

Facebooktwitterpinterestmail

Interdyscyplinarna konferencja Eco-Transformers 2028 organizowana przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio – Pomorski odbyła się 15 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Konferencja Eco-Transformers 2028 zgodnie z założeniami organizatorów zgromadziła przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli oraz pracowników samorządu terytorialnego różnych szczebli. Poświęcona była tematyce edukacji ekologicznej w kontekście dynamicznie zachodzących zmian w mentalności społecznej, postępujących procesów integracji w ramach unii europejskiej oraz rozwoju nowych technologii i narzędzi edukacyjnych.

„Nauka a kształtowaniu postawy wobec świata”- dr Marek Bukowski, dr nauk medycznych – opiekun Muzeum GUMed, zaskoczył cytatami z kultowych, rockowych utworów. W oparciu o ich treść namawiał aby… „otworzyć głowy, wprowadzić rodzaj wyzwolenia”… do podjęcia działań.

„Do jakiego stopnia możemy być świadomi naszego oddziaływania na środowisko?” dr inż. Andrzej Tyszecki, specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko z pozycji praktyka mówił o naszych wyborach dotyczących sposobów korzystania z zasobów przyrody i ich skutkach.

Dr Tomasz Rozwadowski,  architekt, Prezes Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE i współorganizator konferencji w swoim wystąpieniu „Elevator pitch jako początek efektywnej komunikacji ekologicznej” pokazywał w jaki sposób skonstruować czytelny przekaz i jak emocje mogą wpływać na jego skuteczność. Podobne tezy omawiała również kolejna prelegentka.

Dr  Barbara Kijewska  w swojej prezentacji pt. „Która płeć zadecyduje o ocieplaniu klimatu?” badawcze zainteresowania skupiła w obszarze komunikowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania politycznego i medialnego.

Interesujące i różnorodne prezentacje wprowadzające do konferencji, jeszcze przed warsztatami, wywołały żywą dyskusję.

 

IMG_20180315_143346 102_2236 IMG_20180315_151606 102_2238 IMG_20180315_145433 IMG_20180315_152716 102_2239 IMG_20180315_152708 102_2240 DSC_0224 DSC_0225 DSC_0226 IMG_20180315_143357 IMG_20180315_143608 IMG_20180315_143644
<
>
??????

Warsztaty

Po inspirujących wystąpieniach zaproponowano osiem zagadnień problemowych do dyskusji. Uczestnicy głosując wybrali dwa z nich:

„Zdrowe jedzenie i cudowna jego moc” oraz „Różnorodność biologiczna – bogactwo czy niepotrzebny balast?”

Prowadzący konferencję podzielili uczestników na cztery grupy. Pierwszym tematem zajęła się jedna grupa, drugim trzy. Zastosowano metodę brainstormingu, czyli tzw. burzy mózgów, która była próbą wypracowania metody kształtowania postaw pro środowiskowych w XXI wieku. Ważnym elementem był aspekt nowych technologii wspomagających kształcenie, działanie na emocje, pobudzanie wyobraźni.

Opracowania przedstawione przez grupy uwidoczniły duże zróżnicowanie zainteresowań uczestników:

Zdrowe jedzenie i cudowna jego mocGrupa 1

Wizja zakładała, aby edukację na temat zdrowego żywienia i sposobów odżywiania się rozpocząć od najwcześniejszych lat. Zaproponowano warsztaty analizujące skład popularnych produktów spożywczych, aby uświadomić dzieciom, jej małą wartość odżywczą i wykazać dużą zawartość tłuszczy i cukru, czyli składników szkodliwych.

Założono włączenie do edukacji formalnej rodziców. To rodzice ze swoimi dziećmi powinni analizować w czasie zakupów etykiety produktów i starać się dokonywać właściwych wyborów kształtując zdrowe nawyki u swoich dzieci.

Różnorodność biologiczna – bogactwo czy niepotrzebny balast?

Grupa 1

Mapa mentalna to propozycja na prezentację problemów dotyczących bioróżnorodności.
Pojawiły się tu zagadnienia stanowiące problemy – rozrastanie się miasta, zabetonowanie ulic i osiedli,   straszenie dzieci zielenią/przyrodą (kleszcze, komary, dzikie zagrażające zwierzęta…), monotonia, brak zróżnicowania i stosowanie obcych gatunków roślinności sadzonej w ogrodach i parkach.

Zaproponowano  – wykorzystanie OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie) oraz konkretne działania:

– współpracę z radami dzielnic i zarządami osiedli w celu maksymalnego ich zielenienia;
– od najmłodszych lat oswajanie dzieci z przyrodą;
– organizowanie rodzinnych  zajęć terenowych;
– współpracę z bibliotekami i organizowanie spotkań z np. podróżnikami;
– wprowadzenie do edukacji dramy z celu uczenia dzieci „czucia” przyrody;
– kreowanie mody na „smart aplikacje” związane z ochroną przyrody i modą na bycie Eko.

Grupa 2

skupiła się na problemie Bioróżnorodność, a prawo własności, zwracając uwagę na:

– konflikt interesów posiadania gruntów, które powinny przynosić zyski;
– odpowiedzialność państwa za utrzymanie dzikiej przyrody;
– potrzebę zmiany postrzegania wartości i roli człowieka w środowisku.

Pojawił się ważny wniosek –  PATRZENIE  =/=  WIDZENIE

Grupa 3

Konieczność ochrony bioróżnorodności przestawiono porównując ją do tygodniowego menu. Analizując pożywienie w typowym domu zauważono, że jego różnorodność jest stosunkowo niewielka, a codziennie powtarzające się produkty ograniczają pulę dostarczanych składników.

Wypracowane wnioski

  1. Włączenie emocji – doświadczenia wykorzystujące codzienne produkty, zachowania do niekonwencjonalnego spojrzenia na nie, drama i happening jako aktywna metoda edukacji,
  2. Pobudzanie wyobraźni – wizualizacja efektu podejmowanych decyzji za pomocą nowoczesnych metod wizualizacyjnych, aplikacje i gry pobudzające wyobraźnię, pokazujące działania przyczynowo-skutkowe,
  3. Zaangażowanie rodzin i bliskich – od najmłodszych lat uczenie analizy i wyciągania wniosków,
  4. Aktywne uczestniczenie w doświadczaniu, uzupełnianiu i zdobywaniu wiedzy,
  5. Opracowywanie, stosowanie i promowanie aplikacji mobilnych – możliwość na bieżąco, w terenie sprawdzania poprawności postaw/działań,
  6. Wypracowywanie wspólne – wykorzystywanie szerszego spojrzenia na zagadnienia w zespołach multidyscyplinarnych,
  7. Informacja wizualna – stosowanie maksymalnie uproszczonej, jednoznacznie przekazującej informacje i zapadającej w pamięć informacji wizualnej,
  8. Kampanie medialne i internetowe – świetny sposób na dotarcie do szerokich kręgów,
  9. Własny przykład – podnosi wiarygodność przekazywanych idei.
102_2255 102_2246 102_2247 102_2248 102_2251 102_2254 102_2256 102_2257 102_2258 102_2259 DSC_0229
<
>
??????
Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz