Polska w trocinach

KONTROWERSYJNE WYCINKI DRZEW W TPK

Facebooktwitterpinterestmail

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym warczą piły, słychać huk ciężkich maszyn i jęk przewracających się drzew… Choć to tereny chronione, traktowane są przez leśników jako las gospodarczy, a wycinki dla pozyskiwania drewna prowadzone są od lat. W tym roku chyba bardziej intensywnie i jakby z większą determinacją, bo obowiązująca ustawa chroni leśników przed odpowiedzialnością za niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie terenów chronionych.

Ile warte jest drzewo dla leśników? Czy drzewo=drewno?

Leśnicy twierdzą, że działają zgodnie z prawem i zgodnie z ze sporządzonym przez siebie planem urządzania lasu. Znają się na swojej pracy, a o podejmowanych działaniach na bieżąco dzielą się z samorządowcami, zamieszczając również informacje w Internecie. Dbają o zwiększenie wydajności wycinek, dlatego w parku pojawiają się ciężkie maszyny niszczące próchniczne podłoże i ściółkę leśną – Harvestery znane nam już z Puszczy Białowieskiej.

Zdaniem Łukasza Plonusa rzecznika prasowego Nadleśnictwa Gdańsk: „Celem wykonywanych prac jest zapewnienie warunków dla naturalnej reprodukcji lasu i utrzymanie jego trwałości – w przypadku prac odnowieniowych, oraz kształtowanie budowy, struktury i składu gatunkowego – w przypadku prac pielęgnacyjnych. – Każde z wymienionych działań zapewnia ciągłe zachowanie walorów retencyjnych ekosystemu leśnego. Prowadzone prace w żadnym stopniu nie prowadzą do wylesień i nie będą wymagały sadzenia drzew, gdyż odsłaniają istniejące odnowienia naturalne lub przygotowują drzewostan do obsiewu i powstania odnowień pod okapem koron drzew”.

Jak cenne są drzewa dla metropolii?

Dlaczego powstał Trójmiejski Park Krajobrazowy? Został założony na wysoczyźnie gdańskiej w latach siedemdziesiątych dla ludzi. Obejmuje dwa rozległe kompleksy leśne na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Celem była poprawa jakości życia licznej (obecnie ponad 1 milionowej) rzeszy mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej. TPK ma do dziś zbawienny wpływ na klimat metropolii gdańskiej, wynikający z intensywnej transpiracji drzew. Zatrzymuje duże ilości wody opadowej w glebie, zwiększa wilgotność powietrza, łagodzi intensywność promieniowania słonecznego, zmniejsza dobowe wahania temperatury powietrza, ogranicza uciążliwości związane ze zmiennością podmuchów wiatru.

Jak cenne są drzewa dla mieszkańca?

Drzewa mają znaczący wpływ samopoczucie mieszkańców. Pozwalają oddychać czyściejszym powietrzem, gdyż pochłaniają zanieczyszczenia gazowe – tlenki azotu, węgla, siarki, przechwytują pyły zawieszone, związki metali ciężkich, wyłapują dwutlenek węgla, a uwalniają tlen. Dodatkowo sąsiedztwo lasu wysyca powietrze olejkami eterycznymi co nadaje miastu bardziej przyjazny dla naszych płuc charakter. Nasz park jest pięknym miejscem, gdzie wiosną słyszy się śpiew ptaków. Dla większości mieszkańców stanowi miejsce codziennych rekreacyjnych spacerów. Uławia zdrowy styl życia, zmniejsza ilość wizyt u lekarza i z pewnością ogranicza zapadalność na choroby cywilizacyjne.

Jak cenne są drzewa dla przyrodnika i hydrologa?

Ich zdaniem wycinka drzew na terenach chronionych narusza walory retencyjne ekosystemów lasu, a więc przeczy twierdzeniom i działaniom leśników. Powoduje dewastację ekosystemów leśnych, zakłóca gospodarkę wodną, co sprawia, że nawet krótkotrwałe ulewy stają się zagrożeniem. To zjawisko najczęściej jest obserwowane na zboczach i pagórkach, tak jak w przypadku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Prawdopodobnie nikt nie ma wyników badań wpływu wycinki na lokalne stosunki wodne. W prawidłowo działającym ekosystemie duże drzewo bukowe może przyjąć nawet tonę wody podczas silnej ulewy. A w drzewostanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przeważają właśnie buki. Dla przyrodnika drzewa to bioróżnorodność, to obecność ptaków, zwierząt, to mnogość gatunków wielu organizmów i korytarze ekologiczne pozwalające na  łatwość przemieszczania się. Pojawianie się dzikich zwierząt na obszarze rozrastających się miast, to dowód zdrowego środowiska.

Jaką rolę pełnią drzewa drzewa w sytuacji kataklizmów?

Drzewa chronią nas przed powodziami, zatrzymują wodę w czasie opadów i powoli infiltrują do gruntu, zmniejszają ilość deszczówki odprowadzanej do kanalizacji burzowej i ułatwiają dostępność wody w okresach suchych. Nasz stosunek do przyrody jest ambiwalentny. Przyroda po prostu jest – więc się jej nie szanuje i nie szacuje jej wartości. Niemniej, gdy nadchodzi kataklizm, okazuje się, że przyroda i jej zrównoważone zasady funkcjonowania, to wartość bezcenna. A zasada jest prosta – szanuj drzewa. Im więcej drzew tym lepsza gospodarka wodą opadową.

W ostatnich latach Mieszkańcy Gdańska mieli okazję doświadczyć dwukrotnie klęski powodzi w 2001r. i w 2016r.

Zamieszczamy poniżej galerię zdjęć – cegiełek wydanych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w 2001r. Utrwalone na zdjęciach rwące potoki wody deszczowej spływają z pagórkowatych, wyżej położonych dzielnic i zalewają ulice Dolnego Miasta. Pieniądze uzbierane ze sprzedaży utrwalonych na zdjęciach obrazów gdańskiego kataklizmu  przeznaczane były na pomoc dla tych, którzy w powodzi stracili wszystko.

1.skanowanie0011 1skanowanie0040 1skanowanie0041 2skanowanie0006 3.skanowanie0012 4skanowanie0024 5skanowanie0038 11skanowanie0039 skanowanie0005 skanowanie0007 skanowanie0008 skanowanie0010 skanowanie0018 skanowanie0021
<
>
Powódź w Gdańsku - cegiełki - Caritas Archidiecezji Gdańskiej z 2001r.Powódź w Gdańsku - cegiełki - Caritas Archidiecezji Gdańskiej z 2001r.

Opracowała: Ewa Podlesińska

                                                                                                                                                             Dane źródłowe:

portal trojmiasto.pl, Wycinka drzewa w TPK Maciej Naskręt

Biuletyn „Droga dla Natury”

LISTA MIEJSC „ZABIEGÓW” planowanych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w rejonie Złotej Karczmy, (ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór, a także w rejonie ul. Jeleniej, na terenie oliwskich lasów). Jest 14 miejsc do tego rodzaju prac.

 • Leśnictwa Matemblewo oddz.156g, ogródki działkowe-Złota Karczma, od 09.01 do 31.03.2018r.
 • Leśnictwo Matemblewo, oddz.130c, Samborowo, Lipnicka Droga, od 25.01 do 15.03.2018 r.
 • Leśnictwo Renuszewo, oddz.95c, Droga Marnych Mostów, od 09.01 do 31.03.2018 r.
 • Leśnictwo Renuszewo, oddz.76a,70b , Droga Rynarzewska, od 06.02 do 28.02.2018 r.
 • Leśnictwo Witomino, oddz.209i od 22.01 do 17.02.2018 r. i oddz.234j, od 07.02 do 16.02.2018r.
 • Leśnictwo Zwierzyniec oddz. 230a od 5.02. do 31.03.2018
 • Leśnictwo Witomino, oddz.192k, od 07.02do 28.02.2018 r.
 • Leśnictwo Sopot, oddz.22c, okolice obwodnicy, od 22.01 do 28.02.2018 r.
 • Leśnictwo Sopot, oddz.23c, od 26.01 do 30.03.2018 r.
 • Leśnictwo Sopot, oddz.61f, okolice ul. Czyżewskiego od 30.01 do 28.02.2018r.
 • Leśnictwo Cisowa, oddz.142i, od 15.01 do 30.03.2018 r.
 • Leśnictwo Cisowa, oddz.240a, od 29.01 do 30.03.2018 r.
 • Leśnictwo Cisowa, oddz.194a, od 05.02 do 30.06.2018 r.Źródło: Wycinka w TPK, Szymon Wołosz, wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22312591,miliony…

Facebooktwitterpinterestmail

One thought on “Polska w trocinach

Dodaj komentarz