Przeczytaj atlas węgla.
Poznaj dane i fakty o globalnym paliwie.

Facebooktwitterpinterestmail
Notowane temperatury są coraz niższe, blisko im do zera. Zgodnie z kalendarzem mamy jesień w pełni, choć w górach już spadł śnieg i pogoda daje się we znaki wszystkim mieszkańcom Polski. Nie da się ukryć, iż rozpoczął się sezon grzewczy, a więc niebawem, niczym bumerang, powróci temat smogu, zanieczyszczenia powietrza tlenkami węgla, siarki, azotu, benzo-a-pirenem oraz innymi szkodliwymi dla zdrowia, rakotwórczymi substancjami.

W tym czasie warto szczególnie zwrócić uwagę na jakość powietrza, którym oddychamy w rejonie naszego zamieszkania bądź pracy. Umożliwia to ARMAAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej). Wystarczy wejść na stronę główną Fundacji i sprawdzić aktualny indeks jakości powietrza w postaci Atmoludka.

Aby być świadomym zagrożeń wynikających z oddychania powietrzem zanieczyszczonym (w aglomeracjach miejskich, w pobliżu arterii komunikacyjnych, w miejscowościach o pagórkowatym ukształtowaniu terenu z przewagą dolin i kotlin i in.) warto zapoznać się z ich charakterystyką i normami: http://armaag.gda.pl/zanieczyszczenia.htm.

Zachęcamy również do lektury Atlasu węgla, w którym przeczytamy m. in o zasobach węgla w Polsce, o początkach przemysłu w aspekcie węgla kamiennego, o handlu emisjami, o gazach cieplarnianych i ich oddziaływaniu na środowisko oraz o pyle zawieszonym i jego wpływie na zdrowie człowieka. Publikacja zawiera również obszerny opis sytuacji węglowej w Polsce i na świecie, dowiemy się z niej o problemach, z jakimi borykają się kraje biedne i bogate, poznamy alternatywne ścieżki rozwoju i zaspokajania zapotrzebowania energetycznego. Bez wątpienia Atlas węgla jest zbiorem danych i faktów, które pozwolą czytelnikowi globalnie spojrzeć na problem ocieplenia klimatu w kontekście spalania węgla kamiennego oraz ocenić skalę zagrożenia w oparciu o rzetelną wiedzę zdobytą podczas lektury.

Atlas węgla 2015 to projekt realizowany wspólnie przez Fundację im. Heinricha Bolla, Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Pobierz tutaj: ATLAS WĘGLA – DANE I FAKTY O GLOBALNYM PALIWIE

 

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz