1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu EkoAgora.pl.
 2. EkoAgora.pl jest internetowym Serwisem dającym Użytkownikom możliwość czytania i komentowania artykułów oraz udzielania się na forum.
 3. Treści zamieszczane w Serwisie EkoAgora.pl są dostępne dla wszystkich korzystających  z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu EkoAgora.pl mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
 4. Dostęp do treści w Serwisie EkoAgora.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu EkoAgora.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki i inne informacje, dostępne w Serwisie EkoAgora.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Definicje

 1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika na Serwisu EkoAgora.pl strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika na Serwisu EkoAgora.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie EkoAgora.pl.

3. Rejestracja w Serwisie EkoAgora.pl

 1. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym na Serwisu co najmniej: adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, przedział wiekowy, płeć, profil zawodowy, oraz podać imię bądź nazwę pod jaką Użytkownik będzie się wypowiadał w Serwisie.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu EkoAgora.pl po podaniu adresu e-mail i hasła (logowanie).

4. Opinie, wypowiedzi i materiały Użytkowników

 1. Funkcjonalność Serwisu daje Użytkownikom możliwość wypowiedzi i wyrażenia opinii. Aby opinia mogła być opublikowana w Serwisie: musi być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny;
 • nie może być w całości napisana wersalikami (Caps Lock); musi być merytorycznie poprawna, tzn. zawierać uzasadnienie; nie może być skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników Serwisu;- nie może zawierać treści o charakterze SPAMU
 • nie może zawierać danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych;
 • nie może zawierać treści pornograficznych ani innych treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem, obrażających uczucia religijne lub dobre obyczaje;
 • nie może zawierać treści reklamowych lub innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów;
 • nie może naruszać praw autorskich oraz innych prawa zastrzeżonych dla ich właścicieli.
 • Jeśli opinie, wypowiedzi oraz materiały Użytkowników nie będą spełniały wyżej wymienionych warunków lub/i w innych przypadkach będą naruszały obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich – będą usuwane z Serwisu.
 1. Wszystkie opinie i wypowiedzi  Użytkowników są poddawane wnikliwej weryfikacji przez pracowników Serwisu.

5. Użytkownik

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu,  za opinie, wypowiedzi oraz inne informacje umieszczone przez niego.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności opinii i wypowiedzi.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do:
 4. – przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  – zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu;
  – powstrzymania się od działań mogących zaszkodzić Serwisowi EkoAgora.pl, jak również innym Użytkownikom;
  – powstrzymania się od wszelkich działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników.

6. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne a podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Serwis usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Serwis EkoAgora.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 3. Serwis EkoAgora.pl stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

7. Niedozwolone działania

Zabrania się:

 • umieszczania i rozpowszechniania wszelkiego oprogramowania mogącego zaszkodzić Serwisowi, danym systemowym oraz sieciom teleinformatycznym;
 • umieszczania i rozpowszechniania oprogramowania objętego prawami innych osób;
 • publikowania kodów, haseł i innych wszelkich danych, dających nieupoważniony dostęp do danych systemowych, komputerowych i innych.

8. Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Serwisu komunikatu dotyczącego przedmiotowych zmian.