Relacja z debaty Eko Agora Mind Rave

Facebooktwitterpinterestmail

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski zorganizował 18 kwietnia 2024 roku debatę zatytułowaną „Ekoagora Mind Rave”. Stanowiła ona część Konferencji Końcowej projektu „Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach” a zarazem – w zamyśle organizatorów – zaczątkiem dla całego cyklu podobnego rodzaju debat. Odbyła się ona – jak większość wydarzeń ww. projektu – w gościnnych pomieszczeniach Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych – bardzo SANS dziękujemy! Przedmiotem debaty była refleksja nad warunkami i szansami przyczyniania się przez młode pokolenie do realizacji celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (tzw. „agendy środowiskowej” ONZ czy europejskiego Green Deal). Debata moderowana była w trzech aspektach, stanowiących przyjęte pola problemowe:

  • Kierunki i jakość edukacji a szanse na atrakcyjną pracę w zawodzie
  • Wspólnota społeczna czy społeczeństwo jednostek
  • Dobrostan człowieka a dobrostan środowiska

W otwartej formule okrągłego stołu w dyskusji wzięli udział akademicy z trzech uczelni trójmiasta, studenci i inni zaproszeni goście. Ze względu na taki skład uczestników, ale też znaczenie dla przedmiotu debaty, szczególne zainteresowanie wzbudziły możliwości (powrotu do?) bardziej osobistych relacji i rozwoju innowacyjnego podejścia w procesie nauczania akademickiego. Zauważyć można było też różnice w poglądach przedstawicieli różnych pokoleń wobec wyzwań stojących przed naszą cywilizacją i szans rozwoju odbywającego się z poszanowaniem praw i zasobów przyrody. Zainicjowany dialog międzypokoleniowy stał się niewątpliwie wstępem do cyklu spotkań w duchu swobodnej dyskusji i wyrażaniu opinii na ważne i nurtujące tematy dla naszego istnienia.

Na wstępie spotkania wspomniano tradycję debatowania

Debata była objęta facylitacją graficzną, oto wizualne zapiski z dyskusji:

Dziękujemy zaproszonym ekspertom i komitetowi organizacyjnemu:

Dziękujemy również wszystkim obecnym na debacie, oto kilka wspomnień na fotografiach:

Debatę zorganizowano w ramach projektu „Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach” realizowanego przez PKE Okręg Pomorski współfinansowanego z Project Support Facility (PSF) Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS).

Facebooktwitterpinterestmail