Relacja z Konferencji Finalnej projektu PSF

Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach</span<

Facebooktwitterpinterestmail

W marcu i w kwietniu zorganizowano końcową Konferencję projektu pn. „Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach” realizowanego przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski w partnerstwie z NGO Peipsi Cooperation Center z Tartu w Estonii, Lithuanian Fund for Nature (LGF) z Wilna oraz Air Pollution & Climate Secretariat (AirClim) z Goeteborga w Szwecji. Przypomnieć warto, iż projekt otrzymał dofinansowanie z Project Support Facility (PSF) Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Celem konferencji było nie tylko podsumowanie działań i efektów tego projektu trwającego od listopada 2022 r., ale też naświetlenie pewnych warunków aplikacyjnych (zastosowania w praktyce) propozycji oraz innowacyjnych koncepcji działań, które zgłaszali młodzi uczestnicy projektu.

Jeszcze w styczniu br., w ramach przygotowań do konferencji rozesłano do aktywistów i sympatyków PKE, zarówno starszej generacji jak i młodych (w tym m. in. uczestników warsztatów Green Transformers przeprowadzonych w ub. roku) ankietę na temat deklarowanych postaw społecznych i praktycznych działań na rzecz środowiska a także rozumienia takich kluczowych pojęć jak wspólnota, współpraca, dobro wspólne czy zrównoważony rozwój. Identyczna ankieta – ale w wersji angielskojęzycznej – przesłana została do naszych partnerów. Treść ankiety i jej wstępne wyniki można znaleźć w zakładce „Jakim społeczeństwem jesteśmy”.

Konferencja została przeprowadzona w dwóch etapach: pierwszy, na poziomie bałtyckim, stanowiło spotkanie przedstawicieli Partnerów w trybie on-line a drugi – ograniczony do polskich uczestników, miał charakter otwartej debaty z udziałem końcowych beneficjentów, tj. młodzieży oraz kadry uniwersyteckiej. Sprawozdanie z tego II etapu znaleźć można pod linkiem EKO AGORA MIND RAVE.

Konferencję etapu bałtyckiego otworzyli dr Marek Bukowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr Wioleta Dryl z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy mieli za zadanie przedstawić tło dla dalszej dyskusji, poprzez prezentacje pod ogólnym tytułem “Our common future in the era of changing values and the climate crisis”.

Pobierz “1. Our common future in the era of changing values and the climate crisis.”

1.-Our-common-future-in-the-era-of-changing-values-and-the-climate-crisis-.pdf – Pobrano 13 razy – 355,71 KB

Pobierz “TEAM WORKS - for the future; presentation of MAREK BUKOWSKI”

TEAM-WORKS-for-the-future-presentation-of-MAREK-BUKOWSKI.pdf – Pobrano 9 razy – 921,06 KB

 

Istotną część Konferencji stanowiły prezentacje aktywności wszystkich Partnerów i specyfiki ich realizacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Pobierz “2. PKE OP - summary of activities.”

2.-PKE-OP-activities-summary-of-activities.pdf – Pobrano 13 razy – 2,13 MB

 

Pobierz “3. Lithuanian Fund for Nature - summary of activities.”

3.-Lithuanian-Fund-for-Nature-summary-of-activities.pdf – Pobrano 11 razy – 975,97 KB

 

Pobierz “4. Peipsi CTC Estonia - summary of activities.pdf”

4.-Peipsi-CTC-Estonia-Summary-of-activities.pdf – Pobrano 10 razy – 1,01 MB

 

Następnie, w formie dyskusji seminaryjnej starano się dokonać analizy specyfiki realizacji projektu w różnych krajach i odpowiedzieć na pytania: Jak obecne młode pokolenie w poszczególnych krajach Partnerów rozumie pojęcia wspólnoty, współpracy, dobra wspólnego i zrównoważonego rozwoju? Czy zaszły w definiowaniu tych pojęć jakieś znaczące zmiany w ostatnich latach?

Pobierz “5. Understanding of the concepts of common good by youth people - GenZ”

5.-Understanding-of-the-concepts-of-common-good-by-youth-people-GenZ.pdf – Pobrano 11 razy – 2,22 MB

 

Pobierz “5. Understanding of the concepts of common good by youth people - GenZ.pdf”

6.-Attitudes-of-European-youth-towards-environment-.pdf – Pobrano 10 razy – 980,59 KB

 

Na zakończenie „bałtyckiego” etapu Konferencji Partnerzy podzielili się swoimi refleksjami na temat konieczności kontynuowania współpracy w zakresie tematyki projektu. Pojawiło się, także w trakcie prezentacji wyników, wiele ciekawych pomysłów – to obiecujący znak. Bardzo dziękujemy wszystkim Partnerom za zaangażowanie.

Facebooktwitterpinterestmail