Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz

Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach

Projekt PKE OP współfinansowany z CBSS PSF

Facebooktwitterpinterestmail

PKE Okręg Pomorski od listopada br. realizuje projekt „Wizje, innowacje i inicjatywy młodzieży bałtyckiej na rzecz Zielonego Ładu w lokalnych społecznościach” (tytuł ang. “Baltic Youth’s visions, innovations and initiatives to Green Deal implemented in local communities”). Otrzymał on dofinansowanie z Project Support Facility (PSF) Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Naszymi Partnerami są NGO Peipsi Cooperation Center z Tartu w Estonii, Lithuanian Fund for Nature (LGF) z Wilna oraz Air Pollution & Climate Secretariat (AirClim) z Goeteborga w Szwecji.

Ideą projektu jest ułatwienie zrozumienia co kryje się pod założeniami Green Deal – pakietu polityk Unii Europejskiej, i jak można zasady takiego Zielonego Ładu zastosować w codziennym życiu.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego do podejmowania bardziej ekoinnowacyjnych działań na rzecz wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie społeczności lokalnych. Podstawą takiego zaangażowania jest poszerzona multidyscyplinarna wiedza zdobyta na wstępnych etapach projektu oraz wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w dalszych krokach.

Projekt koncentruje się na mobilizowaniu młodych ludzi do udziału w tworzeniu wizji przyszłości (w skali gospodarstw domowych, ich otoczenia oraz przyszłej pracy zawodowej) i scenariuszy ich realizacji poprzez odpowiednie postawy i umiejętności wyboru rozwiązań. Projekt realizujemy w czterech głównych, logicznie powiązanych fazach wspólnie z Partnerami ze Szwecji, Estonii i z Litwy.

W ostatnich dniach listopada (29-30.11.2022), w ramach pierwszej fazy, odbyło się dwudniowe spotkanie Partnerów w Gdańsku (tzw. Kick-off meeting). Pierwsze popołudnie poświęciliśmy zwiedzaniu Gdańska i omawianiu wielu interesujących, wspólnych zagadnień. Wspaniała, ciepła atmosfera, mimo zimnego wieczoru pozwoliła nam się poznać. Dzięki temu następnego dnia, na plenarnej sesji roboczej, czyli na warsztatach poświęconych wymianie doświadczeń i wspólnemu wypracowaniu sposobów realizacji zaplanowanych inicjatyw, które odbyły się w Europejskim Centrum Solidarności, twórczo nam się pracowało.

Początkowe prezentacje ukazujące ideę projektu i specyfikę aktywności poszczególnych organizacji przedstawili:

– prezes PKE OP – dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski (prezentacja stawiała kluczowe pytania odnośnie spodziewanych efektów projektu i miała na celu zainspirowanie uczestników do kreatywnej pracy w dalszym ciągu Spotkania)

– dr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska (prezentacja o dotychczasowych działaniach PKE OP)

– dyrektor LGF – Edmundas Greimas (prezentacja o działaniach Lithuanian Fund for Nature)

– kierownik projektu LGF – Inga Labutytė-Atkočaitienė (przestawienie projektu młodych o akcjach klimatycznych i działań Lithuanian Fund for Nature)

– kierownik projektu – Ederi Ojasoo (przedstawienie głównych działań Peipsi Center for Transboundary Cooperation)

– dyrektor zarządzający Airclim – Marko Reinikainen (przedstawienie zakresu aktywności Air Pollution & Climate Secretariat)

Drugim punktem spotkania były prezentacje porządkujące wiedzę o Europejskim Zielonym Ładzie:

prof. Marka Rewizorskiego z punktu widzenia prawa europejskiego i wybranych politologicznych aspektów wdrażania,

Jacka Lendziona nt. istoty tego konceptu i uwarunkowań dla praktycznego zastosowania w realizacji celów proekologicznej modernizacji w skali lokalnej.

W roboczej części spotkania, dzięki świetnie poprowadzonemu przez Adriana Michalczuka warsztatowi udało się rozwinąć i uzgodnić wspólną wizję działań w projekcie (wstępnie zaplanowanych w opisie projektu na etapie wniosku o dofinansowanie). Dyskusje były gorące, ponadto pozwoliły zrozumieć nieco różniące się koncepcje i potrzeby w poszczególnych krajach a także wypracować „mapę drogową” z kluczowymi uwarunkowaniami realizacji kolejnych etapów.
Dzięki dyskusji i wspólnym ustaleniom poznaliśmy bliżej Partnerów i ich potrzeby w zakresie oczekiwanych rezultatów projektu (w załączniku program dwudniowego spotkania oraz powstałe w wyniku warsztatu postery: project Visio i project stages).

DSC_0987 DSC_0925 DSC_0926 DSC_0934 DSC_0941 DSC_0946 DSC_0952 DSC_0955 DSC_0957 DSC_0924 DSC_0968 DSC_0972 DSC_0973 DSC_0974 DSC_0979 DSC_0982 DSC_0961
<
>

Obecnie pracując nad formułą cyklu 5 multidyscyplinarnych warsztatów adresowanych do studentów przygotowujemy jednocześnie niezbędne w procesie pracy warsztatowej „pigułki wiedzy”. Dotyczą one czterech oddzielnych, jakkolwiek powiązanych ze sobą kompleksów zagadnień, które obejmuje Green Deal:

  • neutralność klimatyczna i transformacja energetyczna;
  • różnorodność biologiczna i kompleks rolno-żywnościowy;
  • „przemysłowa symbioza” i gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • zrównoważona mobilność a inteligentne miasta.

„Pigułki wiedzy” dotyczącej kluczowych problemów jak i możliwych eko-innowacyjnych rozwiązań w tych zakresach, sygnalizowane będą na posterach informacyjnych używanych podczas warsztatów a ich szersze odniesienia pojawią się na naszej platformie www.ekoagora.pl m. in. w oparciu o zasoby wiedzy i pomysły naszych ekspertów. Zapraszamy ich do współpracy!

Warsztaty stworzą studentom różnych kierunków unikalną okazję zespołowej pracy twórczej na zadane tematy.  Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin da podstawę do Eko-innowacyjnych działań w skali jednostek, rodzin jak i społeczności lokalnych. Dodatkowo spodziewamy się wypracować pewien wkład w skuteczne metody promocji postaw prośrodowiskowych.

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz