Spalarnia wysokoenergetycznych

odpadów komunalnych w Gdańsku

Facebooktwitterpinterestmail

Został rozstrzygnięty przetarg na projekt, budowę i eksploatację spalarni wysokokalorycznych odpadów komunalnych w Gdańsku. Przetarg wygrała firma Astaldi, ta sama, która prowadzi  spalarnię w Bydgoszczy. Koszt budowy spalarni w Gdańsku wyniesie 454mln zł, przy czym Inwestor otrzymał dotację z funduszy UE, przy pozytywnej opinii z NFOŚiGW, w wysokości 353mlnzł. Beneficjentem jest Sp.z o.o.  Port Czystej Energii (PCE)-jednoosobowa spółka Gminy Miasta Gdańska. Koszt eksploatacji spalarni w ciągu 25 lat jej funkcjonowania wyniesie 30 mln zł/rok. Koszty eksploatacji należy powiększyć o koszty funkcjonowania PCE, koszt zagospodarowania żużli i obsługi finansowej, a pomniejszyć o dochody ze sprzedaży energii. Wysokość  kosztów dodatkowych nie została oficjalnie podana, ale zapytamy ZU i PCE  na jakim poziomie są planowane.

Do spalarni będą dostarczane odpady z trzech RIPOK-ów (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) Szadółki, Gliwa Mała, Tczew. Na 40 gmin współpracujących z tymi RIPOK-ami 32 podjęły uchwały  z wyrażeniem woli zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Gdańska o zagospodarowaniu frakcji energetycznej kod 19 12 10 (RDF – refuse derived fuel) wysortowanej z odpadów komunalnych.

Do spalarni w Gdańsku dostarczą odpady:

  • 1 duże miasto –Gdańsk,
  • 4 małe miasta (do 50 tys. mieszkańców)-Tczew, Malbork, Kwidzyn, Pruszcz Gd.
  • 27 gmin wiejskich.

Według WPGO uchwalonego 29.12.2016, który jest starannie opracowany i zawiera wiele konkretnych i użytecznych informacji,  w r. 2014:

  • Ilość wytworzonych odpadów w Gdańsku wyniosła 169796,5  Mg/r
  • Ilość wytworzonych odpadów w 4 miastach wyniosła: Tczew 20554,6, Malbork 15022,1,Kwidzyn 10051,1, Pruszcz Gd 12621,0, razem 58248,8 Mg/r
  • Ilość wytworzonych odpadów w 27 gminach wiejskich, wyniosła 71039,7 Mg/r

W dużym mieście zawartość RDF w odpadach wynosi ok. 40%, z czego w r. 2020 należy odzyskać 50%, w r.2030 65%, więc z Gdańska do spalarni trafi  w r. 2020  169796,5×0,4=67 918,6  67 918,6 x0,5=33959,3 Mg/r, w r. 2030 67918,6×0,35=23771,5 Mg/r.

W mieście małym zawartość RDF w odpadach wynosi ok. 30%, z czego w r. 2020 należy odzyskać 50%, a w r. 2030 65%,  więc z 4 miast do spalarni trafi  w r. 2020  58248,8×0,3=17474,6  17474,6 x0,5=8737,3 Mg/r , a w r. 2030 17474,6×0,35=6115,9 Mg/r.

Na wsiach zawartość RDF wynosi ok. 22%, z czego w r. 2020 należy odzyskać 50%, a w r. 2030 65%,  więc z 27 gmin wiejskich do spalarni trafi  w r. 2020 71039,7 x0,22=15628,6  15628,6 x0,5=7814,3 Mg/r, a w r.2030  15628,6 x0,35=5470 Mg/r.

W r. 2030 ilość odpadów do spalenia z gmin, które wyraziły wolę podpisania porozumienia w sprawie dostawy RDF do spalenia w spalarni w Gdańsku  Szadółkach, pod warunkiem dotrzymania wskaźników recyklingu, wyniosłaby  35 357,4 Mg/r  przy możliwościach spalenia 160 tys Mg/rok.

Gdyby spalarnia w Gdańsku Szadółkach obsługiwała całe województwo pomorskie, potencjalna  ilość RDF wyniosłaby :

Ilość wytworzonych odpadów  72 5250 Mg/rok.

Zakładam, że przeciętna zawartość odpadów wysokokalorycznych w odpadach komunalnych, umownie nazwanych RDF wyniesie  35%  725 250x 0,35=253837,5 Mg/r, w roku 2020 należy uwzględnić 50% recyklingu 253837,5 x0,5=126918,7 Mg/r, w r. 2030 należy uwzględnić 65% recyklingu 253837,5×0,35=88 842 Mg/r .

Dostępność odpadów wysokokalorycznych z opakowań może być jeszcze mniej mniejsza, bo wytwórcy opakowań są zobowiązani do odzysku 75% opakowań. Wątpliwe jest też, że wszystkie gminy w województwie pomorskim chciałyby oddawać wyselekcjonowane odpady wysokaloryczne do spalenia w Gdańsku Szadółkach.

Przy założeniu spalania w Gdańsku wszystkich odpadów wysokoenergetycznych z całego województwa pomorskiego, o cieple spalania 14GJ/Mg jak podano w decyzji środowiskowej, ilość odpadów nie przekroczy 90 000Mg/rok, po co więc budować instalację o możliwościach przerobowych o 44% większych?

Operator spalarni ma zapewniony kontraktem stały dochód. Dla obniżenia kosztów eksploatacji będzie się starał wykorzystać w pełni możliwości techniczne spalarni, czyli będzie się starał o sprowadzenie odpadów również spoza województwa pomorskiego, lub będzie spalał odpady zmieszane, których przeznaczenie jest inne niż spalanie. Wykorzystanie ciepła do celów grzewczych w okresie zimowym wymaga dodatkowej inwestycji o koszcie ok. 70 mln zł. Latem  zaś Gdańsk ma nadmiar ciepła z naszej elektrociepłowni.

Budowa spalarni większej niż  wynoszą potrzeby całego województwa pomorskiego nie jest  w interesie mieszkańców Gdańska zarówno ze względów ekonomicznych (większa spalarnia to wyższe koszty budowy, które mieszkańcy muszą ponieść), ekologicznych i logistycznych. Jak wskazują zaszłości dotyczące przetargu, będzie ona jednak wybudowana. Należy zatem domagać się spełnienia parametrów – spalania odpadów o cieple spalania jak podano w decyzji środowiskowej -14GJ/Mg i spełnienia wskaźników selektywnej zbiórki UE przez wszystkich dostawców odpadów do spalarni.

 

Facebooktwitterpinterestmail

2 komentarzy w “Spalarnia wysokoenergetycznych

odpadów komunalnych w Gdańsku”

  1. Spalarnia zlokalizowana na starym wysypisku, czy projekt to uwzględnia? Czy były konsultacje na ten temat? Wydobywanie starych odpadów i transport W inne miejsce? Czy spalarnia na palach? Kto pokryje te koszty?

Dodaj komentarz