„Survival Natury

– sztuka przetrwania między przemysłem a człowiekiem”

Projekt PKE OP realizowany w ramach grantu lokalnego Busole 2023 finansowanego przez Baltic Hub</span<

Facebooktwitterpinterestmail

Od czerwca PKE Okręg Pomorski działa na rzecz społeczności trzech dzielnic Gdańska: Stogów, Krakowca i Górek Zachodnich. Dzięki możliwości realizacji projektu „Survival Natury – sztuka przetrwania między przemysłem a człowiekiem” w ramach grantu lokalnego Busole 2023 finansowanego przez Baltic Hub dowiemy się jaka jest kondycja przyrody w tych dzielnicach. Bo wbrew pozorom, nawet w bardzo uprzemysłowionym miejscu jest i stara się przetrwać przyroda.

Głównym celem projektu jest inwentaryzacja nadal istniejących na ww. terenie obszarów i walorów cennych przyrodniczo oraz wskazanie możliwości pozytywnego współistnienia przyrody i terenów zurbanizowanych dla dobra ludzi i przemysłu.

Obszar między Westerplatte a Wisłą Śmiałą pełni wiele kolizyjnych, pozornie wykluczających się funkcji. Podlega presji przemysłu, mieszkalnictwa i turystyki. Natura próbuje przetrwać. Aby ją wesprzeć należy poznać jej zasoby.

Ważny głos w przygotowaniu działań miały też Rady Dzielnic, z którymi przedstawicielki PKE spotkały się na początku realizacji. To prośrodowiskowa aktywność mieszkańców była impulsem do napisania tego projektu.

Inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze od Westerplatte poprzez Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie do ujścia Wisły Śmiałej, obejmuje zagadnienia botaniczne, zoologiczne, ornitologiczne, mykologiczne, entomologiczne. Specjaliści precyzyjnie przeczesują teren, według ustalonej techniki, aby otrzymane wyniki były miarodajne.

Z ogromnym zainteresowaniem czekaliśmy na rezultaty, które pozwolą na zapoznanie mieszkańców
z lokalną przyrodą, pomogą wskazać koncepcję współistnienia mieszkańców, przyrody i przemysłu oraz sposoby zagospodarowania i ocalenia walorów z korzyścią dla wszystkich.

Są już częściowe raporty naszych ekspertów i okazuje się, że przyroda jest silna i dzielnie walczy
o przetrwanie.

Kolejnym krokiem projektu był spacer/warsztat terenowy dla mieszkańców dzielnic objętych projektem i wszystkich zainteresowanych, poprowadzony przez przyrodników. Odbył się 14 października 2023r. Ruszyliśmy z pętli tramwajowej Stogi Plaża w kierunku Wisły śmiałej. Ciekawych, niespodziewanych okazów grzybów i roślin po drodze było sporo. Cieszymy się, że mogliśmy je zaprezentować zarówno dorosłym jak i młodzieży.

Za nami już raport częściowy z realizacji projektu, a przed nami dalsze działania inwentaryzacyjne
i mamy nadzieję odkrycie jeszcze kilku ciekawych gatunków, które na Stogach trwają.

Spacer terenowy w dzielnicy Stogi
Spacer terenowy w dzielnicy Stogi
Facebooktwitterpinterestmail