Survival Natury na Wyspie Stogi – raporty przyrodników

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizuje projekt „Survival Natury – sztuka przetrwania między przemysłem a człowiekiem”, dofinansowany w ramach konkursu Busole 2023, ze wsparciem finansowym Baltic Hub od czerwca 2023 do końca marca 2024.
Głównym celem projektu była inwentaryzacja nadal istniejących na terenie gdańskich dzielnic Przeróbka, Stogi, Krakowiec i Górki Zachodnie walorów cennych przyrodniczo oraz wskazanie możliwości pozytywnego współistnienia przyrody i terenów zurbanizowanych dla dobra ludzi i przemysłu. Objęła zagadnienia botaniczne, ornitologiczne, mykologiczne, entomologiczne.
Udostępniamy efekt pracy przyrodników w postaci raportów dokumentujących zaobserwowane gatunki i wnioski wynikające z kondycji przyrody. Na bazie tych opracowań PKE OP w konsultacji z przyrodnikami sformułowało ogólne wnioski, przedstawiając zagrożenia i proponowane rozwiązania ułatwiające współistnienie trzech sprzecznych funkcji – przyrody, przemysłu i antropopresji w postaci budownictwa mieszkaniowego i niekontrolowanej turystyki.
Liczymy, że raporty posłużą wszystkim zainteresowanym kondycją przyrody na Wyspie Stogi, nauczycielom podczas przygotowywania warsztatów terenowych, zainspirują do tworzenia projektów w ramach funduszy obywatelskich a władzom lokalnym ułatwią podejmowanie decyzji w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Pobierz “Raport z badań owadów (Insecta) w dzielnicach Gdańska Stogi, Górki Zachodnie i Krakowiec”

Raport-z-badan-owadow-Insecta-w-dzielnicach-Gdanska-Stogi-Gorki-Zachodnie-i-Krakowiec.pdf – Pobrano 24 razy – 637,95 KB

 

Pobierz “Zalacznik do raportu o owadach - zdjecia”

Zalacznik-do-raportu-o-owadach-zdjecia.pdf – Pobrano 21 razy – 2,45 MB

 

Pobierz “Sprawozdanie z badań szaty roślinnej pasa nadmorskiego Wyspy Stogi w Gdańsku, prowadzonych w roku 2023”

Sprawozdanie-z-badan-szaty-roslinnej-pasa-nadmorskiego-Wyspy-Stogi-w-Gdansku-prowadzonych-w-roku-2023-pop.pdf – Pobrano 14 razy – 1,29 MB

 

Pobierz “Zalacznik do raportu o roslinach - dokumentacja fotograficzna”

Zalacznik-do-raportu-o-roslinach-dokumentacja-fotograficzna.pdf – Pobrano 19 razy – 10,58 MB

 

Pobierz “Awifauna fragmentów obszaru dzielnic Stogi, Krakowiec – Górki Zachodnie oraz Półwyspu Westerplatte w okresie lipiec 2023 - luty 2024 roku”

Ptaki-Baltic_Hub_raport_koncowy_Ozarowski.pdf – Pobrano 15 razy – 2,13 MB

 

Pobierz “PODSUMOWANIE BADAŃ GRZYBÓW NA WYSPIE STOGI W 2023 roku”

PODSUMOWANIE-BADAN-GRZYBOW-NA-WYSPIE-STOGI-W-2023-R..pdf – Pobrano 12 razy – 312,19 KB

 

Pobierz “Wnioski końcowe BH”

Wnioski-koncowe-BH.pdf – Pobrano 12 razy – 1,18 MB