Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Środowiska, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Od tego momentu, obchodzony jest corocznie 5 czerwca dla przypomnienia głównego hasła konferencji zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym. Konferencja sztokholmska obradowała pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się

Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

<small>Antropopresja w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu </small>
W ramach cyklu ekologicznego Polski Klub Ekologiczny, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zorganizowali sobotę 5 października spacer z dr Michałem Bulińskim z geobotanikiem, czyli specjalistą od szaty roślinnej, a więc znawcą flory (ogółu roślin kwiatowych i paprotników danego terenu) oraz roślinności (zbiorowisk roślinnych). Tematem przewodnim była antropopresja, czyli oddziaływanie człowieka ...

Jaką przyszłość Bałtyku wybierzemy?

Jaką przyszłość Bałtyku wybierzemy?
W gdańskim przejściu podziemnym przy ulicy Wita Stwosza pojawiły się morskie murale zrealizowane w ramach działań Fundacji WWF Polska. Dwa wyjątkowe projekty to próba zwrócenia uwagi przechodniów na wyzwania z jakimi mierzy się obecnie Morze Bałtyckie, a także na światowy problem przełowienia i niezrównoważonego rybołówstwa. Jeden z murali to niepokojąca wizja Bałtyku, której chcemy zapobiec. Przeżyźnienie środowiska morskiego, zagubione w toni wodn

Szata roślinna pasa nadmorskiego polskiego wybrzeża

Bałtyku, pod wpływem antropopresji

Szata roślinna pasa nadmorskiego polskiego wybrzeża<p> Bałtyku, pod wpływem antropopresji
Biolog dr Michał Buliński na drugim Bałtyckim Interdyscyplinarnym Seminarium Edukacyjnym BISE przedstawił prezentację na temat: Roślinność pasa nadmorskiego i jego rola. Niszczenie przyrody z powodu lokalizacji inwestycji przemysłowych, zabudowy nabrzeży. Czy można bezkarnie poszerzać plaże, wycinać drzewa, niszczyć zbiorowiska roślinne. Seminarium odbyło się w ramach projektu WebBaltica, na Uniwersytecie Gdańskim.

II Bałtyckie Interdyscyplinarne Seminarium Edukacyjne

II Bałtyckie Interdyscyplinarne Seminarium Edukacyjne
Polski Klub Ekologiczny zaprasza na drugie seminarium z cyklu  Bałtyckich Interdyscyplinarnych Seminariów Edukacyjnych BISE. Seminaria są częścią projektu Polskiego Klubu Ekologicznego „WebBaltica” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Seminarium odbędzie się: 24 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w Instytucie Politologii UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 Intencją organizatorów jest wymiana doś

Protest przeciwko decyzji rządu o masowym

wyniszczaniu populacji dzików w Polsce

Protest przeciwko decyzji rządu o masowym <p> wyniszczaniu populacji dzików w Polsce
Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń. Apelujemy do rządu – zrezygnujcie z zabijania tych pożyt

Jak zatrzymać postępujące niszczenia plaż, lasów ochronnych

których nie posiadamy zbyt wiele….

<small> Jak zatrzymać postępujące niszczenia plaż, lasów ochronnych <p> których nie posiadamy zbyt wiele….</p></small>
Czy rozwój Gdańska jest zgodny z konstytucyjnym zapisem zrównoważonego rozwoju? Dynamiczny rozwój gospodarki powinien się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego. O tym nikogo nie trzeba przekonywać. Jest to jednak teoria, a praktyka nie zawsze idzie w tym kierunku. Dążąc do maksymalizacji zysku – firmy realizują swoje inwestycje kosztem środowiska naturalnego i lokalnego społeczeństwa. Bardzo dobrym przykładem w tym zakresie jest Wyspa STOGI,...