Koalicja Czystego Bałtyku (CCB) domaga się oceny oddziaływania
na środowisko w ramach projektu Nord Stream 2

<small>Koalicja Czystego Bałtyku (CCB) domaga się  oceny oddziaływania <br>na środowisko w ramach projektu Nord Stream 2</small>
CCB (Coalition Clean Baltic) przedstawiło swoje stanowisko w sprawie projektu Nord Stream 2, zgodnie z którym organizacja żąda, by ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) obejmowała całościowe i skumulowane oddziaływania na ekosystem Morza Bałtyckiego. Nord Stream 2 to projekt transgraniczny, który może mieć wpływ na kondycję i środowisko całego Bałtyku. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby w należyty, rzetelny i odpowiedzialny sposób oc

Letni kurs Koalicji Czystego Bałtyku (CCB)
„Nasz wspólny Bałtyk”

Letni kurs Koalicji Czystego Bałtyku (CCB)<br> „Nasz wspólny Bałtyk”
W dniach 3-8 lipca 2017 w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Krzysztofa Skóry w Helu odbył się letni kurs pod hasłem: Nasz wspólny Bałtyk (Our Common Baltic) organizowany przez Koalicję Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic, CCB). W trakcie pięciodniowych warsztatów uczestnicy z krajów okołobałtyckich mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli wielu organizacji i instytucji zajmujących się ochroną śro