Hotele dla owadów – zrób to sam

Hotele dla owadów – zrób to sam
Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski zorganizował warsztaty z samodzielnego budowania hoteli dla owadów. Warsztaty poprowadziła Aleksandra Garnys - florystka i ogrodniczka. W co najmniej 17 ogrodach w dzielnicy Kokoszki i u sąsiadów można spodziewać się w tym roku nadzwyczajnego urodzaju owoców. A to dzięki zbudowanym własnoręcznie przez ich właścicieli hotelom dla owadów. Zachęcamy wszystkich, którzy na warsztat nie dotarli, aby uważn...

Gdyński ogród deszczowy

Gdyński ogród deszczowy
W Gdyni powstał wyjątkowy ogród deszczowy. Ma on na małym terenie gromadzić wodę nawet z dużych opadów i dzięki temu odciążać kanalizację deszczową. Mamy nadzieję, że pierwszy miejski ogród deszczowy stanie się inspiracją dla zarządów trójmiejskich osiedli i właścicieli domów jednorodzinnych. Autorką tej niezwykłej instalacji jest  Ada Kulasek, zaprzyjaźniona z Polskim Klubem Ekologicznym projektantka z sopockiej pracowni Jacka Kowalczuka. Zarówno miesz

Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej

Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej
Stanowisko PKE OWP opracował dr Michał Buliński – Ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego Puszcza Białowieska jest ostoją wysokiej wartości ekosystemów leśnych. Od roku 2010 Puszcza Białowieska należy do spisu ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International oraz znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego powinno się przestać myśleć o niej w kategoriach gospodarczych, a zacząć cenić jak sanktuarium przyrody. Objęcie puszczy

Łąki, krowy i mewy śmieszki

Łąki, krowy i mewy śmieszki
Rezerwat faunistyczny „Ostrów Trzebielski” znajduje się na wyspie na Jeziorze Trzebielsk. Obejmuje on obszar większej z dwóch wysp na jeziorze Trzebielsk oraz okalający ją pas szuwarów i wód. Został utworzony w 1987 roku w celu ochrony miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków wodnych. Rezerwat jest położony na obszarze Natura 2000 Ostoja Borzyszkowska. Rezerwat Ostrów Trzebielski został utworzony w celu ochrony ptaków lęgowych Wyspa jest użytkowana przez

Przez stulecia były drzewa,
czyli o Puszczy Białowieskiej słów kilka…

Przez stulecia były drzewa, <br> czyli o Puszczy Białowieskiej słów kilka…
„Gorzka to wiedza, że śmiertelnym zagrożeniem jest chluba człowieka – las zagospodarowany.  Im więcej wysiłku wkładają w swą pracę leśnicy, tym szybciej puszcza umiera. Bezwzględny las – zadbany, czysty, produkujący drewno i użytki uboczne nienawidzi puszczy, pożera więc miejsce po miejscu, dziką, wolną przyrodę. Z każdym zgrzytem piły usuwającej nieprzydatne dla lasu drewno, z każdym konarem spalonym, by nie zakłócał porządku w lesie, z każdym rzędem równ

Najpierw były drzewa

Najpierw były drzewa
Drzewo to największa, długowieczna roślina lądowa o zdrewniałym pniu i gałęziach, tworzących mniej bądź bardziej rozłożystą koronę. Drzewa towarzyszyły człowiekowi od najdawniejszych czasów. Fascynowały, budziły podziw Ich magia przyciągała zakochanych, majestat zachęcał do nadawania im imion, nawet królewskich. W starożytności symbolizowały dobro i zło. Miały swoje bóstwa opiekuńcze w niebiosach. W Raju, w trzech religiach monoteistycznych – judaizmie...