Polska w trocinach

Polska w trocinach
W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym warczą piły, słychać huk ciężkich maszyn i jęk przewracających się drzew… Choć to tereny chronione, traktowane są przez leśników jako las gospodarczy, a wycinki dla pozyskiwania drewna prowadzone są od lat. W tym roku chyba bardziej intensywnie i jakby z większą determinacją, bo obowiązująca ustawa chroni leśników przed odpowiedzialnością za niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie terenów chronionych. Ile warte jest drzew

Przez stulecia były drzewa,
czyli o Puszczy Białowieskiej słów kilka…

Przez stulecia były drzewa, <br> czyli o Puszczy Białowieskiej słów kilka…
„Gorzka to wiedza, że śmiertelnym zagrożeniem jest chluba człowieka – las zagospodarowany.  Im więcej wysiłku wkładają w swą pracę leśnicy, tym szybciej puszcza umiera. Bezwzględny las – zadbany, czysty, produkujący drewno i użytki uboczne nienawidzi puszczy, pożera więc miejsce po miejscu, dziką, wolną przyrodę. Z każdym zgrzytem piły usuwającej nieprzydatne dla lasu drewno, z każdym konarem spalonym, by nie zakłócał porządku w lesie, z każdym rzędem równ

Najpierw były drzewa

Najpierw były drzewa
Drzewo to największa, długowieczna roślina lądowa o zdrewniałym pniu i gałęziach, tworzących mniej bądź bardziej rozłożystą koronę. Drzewa towarzyszyły człowiekowi od najdawniejszych czasów. Fascynowały, budziły podziw Ich magia przyciągała zakochanych, majestat zachęcał do nadawania im imion, nawet królewskich. W starożytności symbolizowały dobro i zło. Miały swoje bóstwa opiekuńcze w niebiosach. W Raju, w trzech religiach monoteistycznych – judaizmie...