Wytyczanie drogi do zdrowej planety –

Zaproszenie na konferencję online

Wytyczanie drogi do zdrowej planety – <p>Zaproszenie na konferencję online
W skali globalnej pandemia COVID-19 nadal przynosi ludzkości wiele lekcji, w szczególności na temat implikacji ingerowania w delikatną równowagę ekosystemów przez naszą wyzyskującą i destrukcyjną relację z planetą, ale także pokazuje co może się stać, jeśli damy naturze szansę „zresetować' się. Pandemia i związane z nią środki stymulujące gospodarkę stworzyły wyjątkową okazję do innego rodzaju resetu – szansę na zmianę orientacji szerokiej gamy polityk,...

Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów

i ponownego wykorzystywania produktów

<small>Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów <p> i ponownego wykorzystywania produktów </small>
Znowelizowane unijne dyrektywy w sprawie odpadów, które weszły w życie w lipcu 2018 roku, obejmują środki mające na celu skuteczne zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Aby skuteczniej realizować te zadania, wszystkie państwa członkowskie UE muszą wdrożyć nowe środki do lipca 2020 roku. Do lipca 2021 roku rządy będą musiały również wprowadzić przepisy w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych za

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH

I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH

HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

<small>PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH<p>I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH <p>HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI </small>
W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Ocze

Close plastic tap – Plastic does not belong to environment!

<small> Close plastic tap – Plastic does not belong to environment! </small>
Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski zorganizował seminarium pt. Close plastic tap – Plastic does not belong to environment!  na 10. dorocznym forum strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego 2019. Co roku do mórz UE, w tym do Morza Bałtyckiego, odprowadzane są miliony ton plastiku. Zmniejszenie tego ładunku jest możliwe zarówno dzięki regulacjom UE i rządów krajowych, dobrowolnym działaniom ze strony przemysłu, ale również poprzez zmi

Stanowisko EEB ws. Pakietu Odpadowego

Stanowisko EEB ws. Pakietu Odpadowego
Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (European Environmental Bureau) będące największą siecią organizacji zajmujących się ochroną środowiska w Europie (liczącą 141 członków w 33 krajach), twierdzi, że "ministrowie środowiska z UE powinni wykazać się większym poparciem prawodawstwa dotyczącego odpadów w UE". EEB uważa, że silniejsze krajowe poparcie dla propozycji ulepszenia unijnych przepisów dotyczących odpadów jest potrzebne w celu przekształcenia się w