Polityka i środowisko

Polityka i środowisko
Zmiany klimatyczne, zanikanie bioróżnorodności, kwaśne deszcze, postępująca degradacja na skutek działań człowieka i jego eksploatacyjnego podejścia do środowiska weszły do agendy problemów w debacie publicznej i ujęte zostały jako problem, którego rozwiązanie leży również w gestii polityków. Zdano sobie sprawę, że zagrożenia, których dotkliwe skutki odczuwa już teraz globalne południe dotyczyć będą również państw globalnej północy. Niszczenie środowiska n...

Zmiana klimatu zabija w Iranie

Zmiana klimatu zabija w Iranie
  Iran to kolejny kraj na długiej liście państw, które borykają się z poważnymi problemami środowiskowymi. Susza, źle zarządzane zasoby wodne i burze piaskowe spowodowały głębokie  konsekwencje gospodarcze  w ostatnich latach. Problemy te i wywołany nimi upadek instytucji finansowych wywołały zamieszki, w których w ciągu  ostatnich miesięcy zginęło  kilkadziesiąt osób.  Jak  pokazuje jednak coraz większa liczba  opracowań naukowych, to nie problemy