Eko-lokator

Eko-lokator
Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje projekt „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. W ramach projektu odbędzie się w Gdańsku 10 kwietnia bezpłatne szkolenie nt. gospodarowania wodą w budynku wielorodzinnym: Jakie zmiany wprowadza Nowe Prawo Wodne i kogo one dotyczą? Co oznacza "podatek od deszczu" i kto będzie go płacił? Jak zapobiegać podtopieniom budynków i powodziom po opadac

SMOG I MY

SMOG I MY
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. To niestety wiemy od dawna. Nie jest również zaskoczeniem, że na niechlubnej liście Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie znajduje się 50 najbardziej zanieczyszczonych miast, 33 to miasta polskie. Wstydzić należy się, że dotąd nic jeszcze w tej materii nie zrobiono. Świetnie, że powstaje program, który jak mówi pełnomocnik ...

Zmienne losy porzucanego Wiatru…

Zmienne losy porzucanego Wiatru…
Wiatr, słońce, woda, którymi obdarowuje nas Natura stanowiły od zawsze niewyczerpalne źródła energii dla mieszkańców Ziemi. W miarę rozwoju sposobów gospodarowania, zapotrzebowanie na energię rosło. Energia bywała często niebezpieczna dla człowieka, ale bez niej ludzkość nie mogłaby żyć. Wraz z postępem cywilizacji wykorzystywano ją w coraz bardziej złożony sposób. Energię wiatru np. wykorzystywano w dawnych czasach do napędzania pomp wodnych przy odwad...

Energia dla klimatu

Energia dla klimatu
Pismo wydawane przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przy współpracy przedstawicieli Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" . W tym numerze o kolejnych bojach z anachronicznym, odkrywkowym lobby energetyczno-węglowym, nie tylko w Polsce, ale i wschodnich Niemczech, o kolejnych krajach (w tym Australii!) deklarujących całkowite odejście od energetyki węglowej, podsumowanie – rok PiS w energetyce, o dalszych ogromnych kosztach po kata...

O energetyce obywatelskiej

O energetyce obywatelskiej
Dla utrzymania szybkiego rozwoju gospodarczego Polski, zwiększenia jej konkurencyjności na międzynarodowym rynku oraz zapewnienia wysokiego poziomu życia Polaków niezbędne jest prowadzenie racjonalnej i mądrej polityki gospodarczej. Proces globalizacji i wynikający z niego wyścig inowatorów powoduje, że spada znaczenie tradycyjnych czynników wspierających wzrost – taniej energii i taniej siły roboczej, a wzrasta rola innowacyjności, umiejętności dostos...

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce
Już w latach 80 ubiegłego stulecia Polski Klub Ekologiczny wraz z innymi organizacjami protestował przeciwko lokalizacji elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Ostatecznie o rezygnacji zadecydowała katastrofa w Czarnobylu. Dwie katastrofy, które wstrząsnęły światem… Czarnobyl w 1986 r. Z powodu „błędu człowieka” doszło do wybuchu, pożaru i rozprzestrzenienia się radioaktywnej chmury nad Europą. Awaria spowodowała skażenie ok. 145 tys. km2 w okol