Nowe unijne przepisy w zakresie

selektywnej zbiórki odpadów – dobre praktyki

Nowe unijne przepisy w zakresie <p>selektywnej zbiórki odpadów – dobre praktyki
W 2018 roku państwa członkowskie i instytucje UE przyjęły zestaw przepisów, których celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych i zwiększenie poziomu recyklingu. Wszystkie państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji przyjętych przepisów do prawa krajowego do lipca 2020 roku. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw: ramowej dyrektywy o odpadach (RDO), dyrektywy składowiskowej (DS), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów...

Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów

i ponownego wykorzystywania produktów

<small>Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów <p> i ponownego wykorzystywania produktów </small>
Znowelizowane unijne dyrektywy w sprawie odpadów, które weszły w życie w lipcu 2018 roku, obejmują środki mające na celu skuteczne zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Aby skuteczniej realizować te zadania, wszystkie państwa członkowskie UE muszą wdrożyć nowe środki do lipca 2020 roku. Do lipca 2021 roku rządy będą musiały również wprowadzić przepisy w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych za

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH

I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH

HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

<small>PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH<p>I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH <p>HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI </small>
W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Ocze

Too Good To Go startuje w Trójmieście!

Too Good To Go startuje w Trójmieście!
Od dziś do walki z marnowaniem jedzenia mogą włączyć się również mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic. W aplikacji dostępne są pyszne paczki-niespodzianki z niesprzedanym danego dnia jedzeniem z restauracji, kawiarni, sklepów i cukierni w całym Trójmieście, które w innym przypadku musiałyby wylądować w koszu. Wśród miejsc, które dołączyły do rewolucji z Too Good To Go znalazło się już ponad 50 lokali z Trójmiasta. Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomors

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki

dotyczącej odpadów w UE

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki <p>dotyczącej odpadów w UE
W krajach Unii Europejskiej prawie 90% zasobów materialnych wykorzystuje się tylko raz. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), należy zdecydowanie zredukować ogólne zużycie zasobów naturalnych w UE. Kluczowe jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym poszanowaniu ograniczeń planety i dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym celu, koalicja Prevent Waste skupiająca europejskie ...

Co dzieje się z naszymi odpadami? Śmieciowi detektywi

Co dzieje się z naszymi odpadami? Śmieciowi detektywi
Co dzieje się z naszymi odpadami? Śmieciowi detektywi ruszyli 1 lutego 2020 r.  do Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. Dzięki uprzejmości Pań z działu promocji i komunikacji grupa dociekliwych mieszkańców Trójmiasta i okolic miała okazję poznać szczegóły działania zakładu utylizacyjnego oraz zgłębić tajniki segregacji półmechanicznej odbywającej się w tutejszej segregatorni. Przyjrzeć się również można było procesom zarządzania skomplikowaną plątaniną taś...

SOJUSZ WART MILIARD DOLARÓW CELUJE

W PLASTIKOWE ODPADY

SOJUSZ WART MILIARD DOLARÓW CELUJE <p> W PLASTIKOWE ODPADY
Firmy z całego łańcucha tworzyw sztucznych zobowiązały się wydać ponad miliard dolarów na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych poprzez ulepszenie systemów gospodarki odpadami i oczyszczanie istniejących zanieczyszczeń. Sojusz na rzecz likwidacji odpadów tworzyw sztucznych skoncentruje swoje znaczne zasoby na rozwój infrastruktury zbierania odpadów, wprowadzaniu innowacji w zakresie recyklingu i projektowania produktów, edukowaniu konsumentów...

Tydzień GOZ – kampania na facebooku

Tydzień GOZ – kampania na facebooku
Podczas tygodnia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym Circular Week 2018 publikowaliśmy wpisy na naszym profilu na facebooku. Przypomnijmy sobie, czego one dotyczyły. 21.10.2018 Od jutra rozpoczynamy Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. W tym roku będziemy go obchodzić pod hasłem GOZpodarność od przedszkola do dyrektora. Poprzez kształtowanie właściwych postaw i mobilizowanie do wdrażania  idei GOZ, chcemy uświadamiać, że gospodarka w obiegu zamkniętym

Madryt planuje zakończyć spalanie odpadów do 2025 r

Madryt planuje zakończyć spalanie odpadów do 2025 r
Rada Miejska Miasta Madryt ogłosiła w zeszłym tygodniu strategię zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania odpadami, według której planuje zakończyć spalanie do 2025 r., ograniczyć składowanie odpadów z 50% do 35% do 2022 r. i osiągnąć 100% segregację odpadów organicznych. Strategia ta została pozytywnie przyjęta przez grupy zajmujące się ochroną środowiska. Długoletnia kampania ma na celu zamknięcie 23-letniej fabryki Valdemingómez, która rocznie ...