Rozwój bez wzrostu gospodarczego

Rozwój bez wzrostu gospodarczego
Wzrost gospodarczy, według obowiązujących definicji, jest ściśle powiązany ze wzrostem produkcji, konsumpcji i wykorzystania zasobów, co najczęściej ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Jest mało prawdopodobne, aby przy dzisiejszych założeniach, trwałe, absolutne oddzielenie wzrostu gospodarczego od presji i skutków środowiskowych mogło zostać osiągnięte w skali globalnej. Dlatego społeczeństwa muszą ponownie przemyśleć, co rozumieją...

PRZEWODNIK: Jak gminy mogą zredukować zużycie

plastików jednorazowego użytku na poziomie lokalnym

PRZEWODNIK:  Jak gminy mogą zredukować zużycie <p> plastików jednorazowego użytku na poziomie lokalnym
Niniejszy przewodnik oferuje łącznie 35 możliwości działań, w tym 65 przykładów najlepszych praktyk dotyczących 11 tematów dla gmin i innych podmiotów lokalnych, dotyczących sposobów ograniczania zużycia plastiku jednorazowego użytku, które pomogą zmniejszyć zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego. Wdrażany jest we wszystkich, 11 krajach zlewni Bałtyku. Każdy rozdział skupia się na konkretnym rodzaju odpadów powszechnie występującym na plażach Morza Bałtycki...

KSIĄŻECZKA z komiksem – Wyjątkowa Zasada 5R

KSIĄŻECZKA z komiksem – Wyjątkowa Zasada 5R
Komiks o „Wyjątkowej zasadzie 5R” opracowany w formie komiksu zachęca do poznania i stosowania zasady 5R, a najmłodszych także do pokolorowania. Dziewczynka i chłopiec (Kalinka i Kacperek) podpowiadają prawidłowe zachowania, zgodne z najnowszymi wytycznymi UE dotyczącymi gospodarki obiegowej. Do zasady 5R należy 5 kluczowych reguł życia Zero Waste (ang. zero odpadów / zero marnowania). Postępując zgodnie z tą strategią tworzymy gospodarkę o obiegu zamkn...

Wędrowna wystawa edukacyjna

Wędrowna wystawa edukacyjna
Międzynarodowy Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (https://circularweek.org/) zachęca do zastanowienia się nad wykorzystywaniem przez nas zasobów naturalnych Ziemi i nadużywaniem środowiska naturalnego. Jednym z największych problemów współczesnego konsumpcjonizmu są odpady, a szczególnie odpady plastikowe. Wystawa pt „Jak nie utonąć w plastiku” wyjaśnia i podpowiada jak ograniczyć ilość plastikowych przedmiotów jednorazowego użycia. Kwintesencja

Nowe unijne przepisy w zakresie

selektywnej zbiórki odpadów – dobre praktyki

Nowe unijne przepisy w zakresie <p>selektywnej zbiórki odpadów – dobre praktyki
W 2018 roku państwa członkowskie i instytucje UE przyjęły zestaw przepisów, których celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych i zwiększenie poziomu recyklingu. Wszystkie państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji przyjętych przepisów do prawa krajowego do lipca 2020 roku. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw: ramowej dyrektywy o odpadach (RDO), dyrektywy składowiskowej (DS), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów...

Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów

i ponownego wykorzystywania produktów

<small>Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów <p> i ponownego wykorzystywania produktów </small>
Znowelizowane unijne dyrektywy w sprawie odpadów, które weszły w życie w lipcu 2018 roku, obejmują środki mające na celu skuteczne zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Aby skuteczniej realizować te zadania, wszystkie państwa członkowskie UE muszą wdrożyć nowe środki do lipca 2020 roku. Do lipca 2021 roku rządy będą musiały również wprowadzić przepisy w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych za

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH

I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH

HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

<small>PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH<p>I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH <p>HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI </small>
W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Ocze

Green washing aluminiowej kapsułki

Green washing aluminiowej kapsułki
Czytam artykuł i cieszę się, że już 69% mieszkańców Polski wykazuje zainteresowanie czystością środowiska, że zależy im na tym aby nowe produkty były tworzone z materiałów pochodzących z recyklingu. Cieszyć powinno również zaangażowanie innowacyjnych modeli biznesowych myślących o ochronie środowiska oraz tworzeniu nowych miejsc pracy i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Nie wyobrażamy sobie np. elementów telewizora wykonanych z innych m

Dbałość o środowisko jest dla mieszkańców

coraz ważniejsza

Dbałość o środowisko jest dla mieszkańców <p> coraz ważniejsza
Aż 69 proc. mieszkańców Polski chciałoby, aby ich ulubione produkty były zaprojektowane i wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu. Oznacza to, że coraz ważniejsza jest dla nas możliwość ponownego wykorzystania produktów i dbałość o środowisko - wynika z badania Stena Recycling. Wyniki badania Stena Recycling to pozytywny sygnał dla firm, na które przepisy unijne nakładają większą odpowiedzialność za postępowanie z odpadami. ...

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki

dotyczącej odpadów w UE

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki <p>dotyczącej odpadów w UE
W krajach Unii Europejskiej prawie 90% zasobów materialnych wykorzystuje się tylko raz. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), należy zdecydowanie zredukować ogólne zużycie zasobów naturalnych w UE. Kluczowe jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym poszanowaniu ograniczeń planety i dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym celu, koalicja Prevent Waste skupiająca europejskie ...