Osowa Shuttle

Osowa Shuttle
Z centrum Osowej na dworzec  SKM OLIWA w 12 min! (nawet w czasie największych korków!) Rozwiązanie: Mały, kilkunastosobowy mikrobus o napędzie elektrycznym – może kursować przez istniejącą w TPK leśną drogę serwisową (patrz – mapa). Wjeżdża w teren chroniony poprzez automatycznie unoszone TYLKO dla niego szlabany. Ewentualne zastrzeżenia obrońców TPK równoważone są przez wielokrotnie większą uciążliwość liniowych autobusów, które podjeżdżając w korku n...