Czy my też musimy przystosować się do zmian klimatu?…

Czy my też musimy przystosować się do zmian klimatu?…
Myśląc o zmianach klimatu, większość z nas nie kojarzy problemu z miastami. Jednakże im większe miasto, tym bardziej odczuwalne są skutki takich zmian. Oczywiście ze względu na szereg czynników (położenie geograficzne, stopień przykrycia gleby antropogenicznym podłożem, udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni, zgodność głównych ciągów komunikacyjnych z dominującymi kierunkami przesuwania się mas powietrza etc. etc.).  Większość różnic - poza geograf...

Gdyński ogród deszczowy

Gdyński ogród deszczowy
W Gdyni powstał wyjątkowy ogród deszczowy. Ma on na małym terenie gromadzić wodę nawet z dużych opadów i dzięki temu odciążać kanalizację deszczową. Mamy nadzieję, że pierwszy miejski ogród deszczowy stanie się inspiracją dla zarządów trójmiejskich osiedli i właścicieli domów jednorodzinnych. Autorką tej niezwykłej instalacji jest  Ada Kulasek, zaprzyjaźniona z Polskim Klubem Ekologicznym projektantka z sopockiej pracowni Jacka Kowalczuka. Zarówno miesz

Osowa Shuttle

Osowa Shuttle
Z centrum Osowej na dworzec  SKM OLIWA w 12 min! (nawet w czasie największych korków!) Rozwiązanie: Mały, kilkunastosobowy mikrobus o napędzie elektrycznym – może kursować przez istniejącą w TPK leśną drogę serwisową (patrz – mapa). Wjeżdża w teren chroniony poprzez automatycznie unoszone TYLKO dla niego szlabany. Ewentualne zastrzeżenia obrońców TPK równoważone są przez wielokrotnie większą uciążliwość liniowych autobusów, które podjeżdżając w korku n...