„Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania,

co możemy zmienić w naszym życiu

„Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania, <p> co możemy zmienić w naszym życiu
Lekcja Climate Eatucation – Rozwiązania, co możemy zmienić w naszym życiu, „Nie konsumuję klimatu!” w oparciu o zdobytą na wcześniejszych zajęciach i posiadaną przez uczniów wiedzę inspiruje do zastanowienia się i stworzenia zestawu niezbędnych działań zarówno globalnych/zespołowych jak i indywidualnych zmian nawyków konsumenckich. Pomaga zrozumieć co trzeba zrobić aby osiągnąć i utrwalić zmianę. Scenariusz jest przykładową formą przeprowadzenia lekcji. ...

Żywność – wpływ na nasze zdrowie i środowisko

Żywność – wpływ na nasze zdrowie i środowisko
Lekcja pt. "Żywność - wpływ na nasze zdrowie i środowisko" omawia związki między naszym sposobem odżywiania się, naszym zdrowiem i wpływem na otaczające nas środowisko oraz klimat. Uczniowie, aktywnie w niej uczestnicząc, budują mapę powiązań pomiędzy produkcją żywności surowej, jej przetwórstwem, przechowalnictwem, dostawą do konsumenta, odpadami na każdym etapie i uświadamiają sobie wpływ każdego z tych elementów na wartości odżywcze produktu, a w konsek...

Żywność a klimat

Żywność a klimat
Lekcja „Climate Eatucation – skala problemu” omawia najważniejsze aspekty wpływu wyborów żywieniowych na zmiany klimatyczne oraz tego jak te zmiany wpłyną na nas w przyszłości. Lekcja udowadnia powagę zagrożenia i tłumaczy jak ważna i potrzebna jest ewolucja w codziennym życiu i w naszych indywidualnych wyborach. Poniższy scenariusz lekcji jest przykładową formą przeprowadzenia lekcji przez nauczyciela. W celu poszerzenia wiedzy do scenariusza dołączone s

CO O NAS MYŚLI MATKA ZIEMIA

CO O NAS MYŚLI MATKA ZIEMIA
Z okazji Dnia Ziemi przygotowaliśmy wierszyk pt. "Co o nas myśli Matka Ziemia?" Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia każdego roku. 22 kwietnia 2020 r. przypada 50 lat Dnia Ziemi na świecie. W Polsce obchodzimy go od 1990 roku. Tematem Przewodnim Dnia Ziemi 2020 są działania na rzecz klimatu. Ogromne wyzwanie , ale także ogromne możliwości działania w dziedzinie zmian klimatu wyróżniły tę kwestię jako najpilniejszy temat na 50-lecie obchodów na świecie i 30-

Podsumowanie projektu Deszcz to wiele kropel…

Podsumowanie projektu Deszcz to wiele kropel…
Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia pani Marii Weber i pani Joanny Lepczak-Michalskiej na którym omówione zostały główne działania i efekty realizacji projektu „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu”, który był realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Pomorski. Ideą projektu była pomoc mieszkańcom w zrozumieniu w jaki sposób, codziennymi działaniami,...

Ogród deszczowy – moda czy konieczność?

Ogród deszczowy – moda czy konieczność?
Ogród deszczowy, budząca dobre skojarzenia nazwa, a za nią kryje się mała retencja. Właściwie można powiedzieć, że jest to element swego rodzaju filozofii podejścia do sposobów zagospodarowania wód opadowych przede wszystkim na terenach miejskich, ale nie tylko. Warto deszcz traktować jako dobrodziejstwo, zasób wody obniżający koszty utrzymania zieleni czy budynku, a nie problem wymagający dużych, skomplikowanych i drogich inwestycji. Z ...