Czy zostanie nam tylko skóra z jesiotra?

Czy zostanie nam tylko skóra z jesiotra?
Berlin. Müggelseedamm. Zima. Styczeń. Biorę udział w naradzie o działaniach nad przywróceniem jesiotra ostronosego do naszych wód. Mają go nasi gospodarze, mamy go i w Polsce. Jego potomstwo ma służyć do odtworzenia populacji bałtyckiego jesiotra. Genetycznie najbliżej mu do naszych muzealnych okazów. Początkowo importowaliśmy ikrę z ryb poławianych w Kanadzie w rzece Św. Jana, a to wymagało organizacji kilku ekspedycji, połowów jesiotrów na miejscu, sztuc

5 kroków do powstrzymania katastrofy naturalnej

5 kroków do powstrzymania katastrofy naturalnej
Tysiące naukowców z 184 krajów wydało ostrzeżenie dla ludzkości, mówiące o tym, że biosfera Ziemi znajduje się na krawędzi upadku. Jednak pojawiła się nadzieja na powstrzymanie zmierzającej ku najgorszemu zagłady. Jest nią natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zahamowanie obecnej tendencji. Spośród 13 zaleceń - 5 bezpośrednio dotyczy konkretnych działań na rzecz ochrony przyrody. Są to: Zwiększenie finansowania rezerwatów przyrody dla znac