Filozofia wolontariatu

Filozofia wolontariatu
Wyjdźmy od cytatu: „Spróbujmy wyobrazić sobie – pisze Jamie James - wszechświat, w którym wszystko ma sens. Wokół nas, na Ziemi, panuje niezmącony porządek, a sfery niebieskie nad nami krążą w doskonałej harmonii. Wszystko co widzimy, słyszymy i znamy, stanowi aspekt ostatecznej prawdy: szlachetna prostota twierdzeń geometrycznych, przewidywalność ruchu ciał niebieskich, harmonijne piękno nienagannie skomponowanej fugi - wszystko to odzwierciedla pierwotną

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce
Rozwój rolnictwa biodynamicznego (które później przekształciło się w ruch rolnictwa ekologicznego) datuje się od kursu rolnictwa biodynamicznego, który w styczniu 1984 roku w Warszawie przeprowadził dr Christian von Wistinghausen z niemieckiego Związku „DEMETER”. Następne kursy, prowadzone przez niemieckich antropozofów (luty 1985 – Jachranka k. Warszawy, luty 1987 – Chełm Lubelski, lipiec 1988 – Przysiek k. Torunia) przyczyniły się do zintegrowania uczest...

Nadmorski Park Krajobrazowy

Nadmorski Park Krajobrazowy
Przedstawiony zbiór zdjęć pochodzi z albumu znalezionego w materiałach archiwalnych „Zielonej Akademii” z lat 90-tych. Prawdopodobnie jest to część pracy wykonanej przez absolwentkę lub absolwenta tych studiów podyplomowych. Niestety na pracy nie widnieje podpis osoby, która wykonała zdjęcia (liczymy, że może się zgłosi). Album to relacja zdjęciowa z autokarowych zajęć terenowych, których trasa wiodła przez Nadmorski Park Krajobrazowy - pas wybrzeża od

RUDE, CZARNE, SZARE…

RUDE, CZARNE, SZARE…
Pojawienie się inwazyjnych gatunków powoduje najczęściej zakłócenia równowagi biologicznej i trudne do usunięcia zmiany w środowisku. Niestety najczęściej dzieje się to na skutek ingerencji człowieka. Typowe przykłady takich zawirowań w ekosystemach naszej rodzimej flory i fauny: Barszcz sosnowskiego – w ubiegłym stuleciu przeniesiono do nas z Kaukazu bujnie rosnącej rośliny z rodziny selerowatych. Introdukcja miała na celu rozpowszechnienia su...

Stanowisko w sprawie łowiectwa w Polsce

Stanowisko w sprawie łowiectwa w Polsce
Wraz z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianach w prawie łowieckim, wracają pytania dotyczące roli Polskiego Związku Łowieckiego – czy jego działania stanowią dbałość o przyrodę i dzikie zwierzęta, czy to jedynie sposób na legalizację zabijania tych zwierząt…. ( red.) „Ochrona zwierząt poprzez strzelanie jest tak samo nieprzekonująca, jak ochrona lasu poprzez rąbanie” – prof. Ewa Symonides (Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Ochr

Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej

Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej
Stanowisko PKE OWP opracował dr Michał Buliński – Ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego Puszcza Białowieska jest ostoją wysokiej wartości ekosystemów leśnych. Od roku 2010 Puszcza Białowieska należy do spisu ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International oraz znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego powinno się przestać myśleć o niej w kategoriach gospodarczych, a zacząć cenić jak sanktuarium przyrody. Objęcie puszczy

Czy zostanie nam tylko skóra z jesiotra?

Czy zostanie nam tylko skóra z jesiotra?
Berlin. Müggelseedamm. Zima. Styczeń. Biorę udział w naradzie o działaniach nad przywróceniem jesiotra ostronosego do naszych wód. Mają go nasi gospodarze, mamy go i w Polsce. Jego potomstwo ma służyć do odtworzenia populacji bałtyckiego jesiotra. Genetycznie najbliżej mu do naszych muzealnych okazów. Początkowo importowaliśmy ikrę z ryb poławianych w Kanadzie w rzece Św. Jana, a to wymagało organizacji kilku ekspedycji, połowów jesiotrów na miejscu, sztuc

O potrzebie stworzenia programu WebBaltica

O potrzebie stworzenia programu WebBaltica
 „Polska przyroda nie kończy się na plaży…” ś.p. prof. dr hab. Krzysztof Skóra  Zarys pomysłu stworzenia wszechnicy „WebBaltica” dojrzewał w Polskim Klubie Ekologicznym przez wiele lat. Bałtyk, to najmłodsze, najpłytsze i najmniej zasolone morze świata, jest środowiskiem życia dla wielu gatunków ryb, ssaków, ptaków morskich, skorupiaków i innych bezkręgowców. Jest także miejscem wypoczynku, sportów wodnych i wczasów zdrowotnych dla letników. ...

Strategia EU dotycząca plastiku

Strategia EU dotycząca plastiku
Komisja Europejska przedstawiła dziś (16.01.2018)  strategię ograniczenia jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych, takich jak jednorazowe opakowania, filiżanki do kawy, słomki i sztućce. Oczekuje się, że Bruksela zbada dalsze sposoby wdrażania środków, takich jak: Prawnie wiążące wymagania dotyczące projektowania opakowań z tworzyw sztucznych, które można łatwiej ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi; Docelowe poziomy redukcji,...

5 kroków do powstrzymania katastrofy naturalnej

5 kroków do powstrzymania katastrofy naturalnej
Tysiące naukowców z 184 krajów wydało ostrzeżenie dla ludzkości, mówiące o tym, że biosfera Ziemi znajduje się na krawędzi upadku. Jednak pojawiła się nadzieja na powstrzymanie zmierzającej ku najgorszemu zagłady. Jest nią natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zahamowanie obecnej tendencji. Spośród 13 zaleceń - 5 bezpośrednio dotyczy konkretnych działań na rzecz ochrony przyrody. Są to: Zwiększenie finansowania rezerwatów przyrody dla znac