Szata roślinna pasa nadmorskiego polskiego wybrzeża

Bałtyku, pod wpływem antropopresji

Szata roślinna pasa nadmorskiego polskiego wybrzeża<p> Bałtyku, pod wpływem antropopresji
Biolog dr Michał Buliński na drugim Bałtyckim Interdyscyplinarnym Seminarium Edukacyjnym BISE przedstawił prezentację na temat: Roślinność pasa nadmorskiego i jego rola. Niszczenie przyrody z powodu lokalizacji inwestycji przemysłowych, zabudowy nabrzeży. Czy można bezkarnie poszerzać plaże, wycinać drzewa, niszczyć zbiorowiska roślinne. Seminarium odbyło się w ramach projektu WebBaltica, na Uniwersytecie Gdańskim.

II Bałtyckie Interdyscyplinarne Seminarium Edukacyjne

II Bałtyckie Interdyscyplinarne Seminarium Edukacyjne
Polski Klub Ekologiczny zaprasza na drugie seminarium z cyklu  Bałtyckich Interdyscyplinarnych Seminariów Edukacyjnych BISE. Seminaria są częścią projektu Polskiego Klubu Ekologicznego „WebBaltica” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Seminarium odbędzie się: 24 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w Instytucie Politologii UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 Intencją organizatorów jest wymiana doś

Trzy Mierzeje

Trzy Mierzeje
Mierzeje Helska i Wiślana, które w 2013 znalazły się w czołówce 15 najpiękniejszych i niezwykłych przyrodniczo mierzei świata, ulegają niszczeniu pod wpływem ciągle rosnącej antropopresji. A tak niedawno podkreślono ich urzekające warunki krajobrazowe, klimatyczne…I powolny sposób ich powstawania – niegdyś były sznurkami wysepek, które naturalne prądy morskie połączyły w malownicze półwyspy. Co roku latem na Helu tłumy turystów, miłośników sportów wodnych

Jak zatrzymać postępujące niszczenia plaż, lasów ochronnych

których nie posiadamy zbyt wiele….

<small> Jak zatrzymać postępujące niszczenia plaż, lasów ochronnych <p> których nie posiadamy zbyt wiele….</p></small>
Czy rozwój Gdańska jest zgodny z konstytucyjnym zapisem zrównoważonego rozwoju? Dynamiczny rozwój gospodarki powinien się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego. O tym nikogo nie trzeba przekonywać. Jest to jednak teoria, a praktyka nie zawsze idzie w tym kierunku. Dążąc do maksymalizacji zysku – firmy realizują swoje inwestycje kosztem środowiska naturalnego i lokalnego społeczeństwa. Bardzo dobrym przykładem w tym zakresie jest Wyspa STOGI,...

Specyfika Bałtyku – fauna i flora w morzu i na styku z lądem

– streszczenie wystąpienia

<small> Specyfika Bałtyku – fauna i flora w morzu i na styku z lądem <p> – streszczenie wystąpienia </small>
Bałtyk ma od lat fatalną opinią w mediach, powszechnie uważany jest za morze zdewastowane, najbardziej zanieczyszczone na świecie, pełne zagrożeń dla zdrowia i pozbawione ryb. Te opinie powstały w latach70-tych, formowane przez powstające ruchy ekologiczne i naukowców zrozpaczonych brakiem refleksji ze strony decydentów i przemysłu w sprawach zanieczyszczenia wód. To co było ostrzeżeniem i budzeniem odpowiedzialności, dziś jest nie opartym na faktach cz...

Gdańsk Stogi – Dzielnica zapomniana

czy dzielnica z przyszłością

Gdańsk Stogi – Dzielnica zapomniana <p> czy dzielnica z przyszłością
Stogi to jedna z najstarszych i najatrakcyjniejszych dzielnic Gdańska. Dzielnica, w której walory turystyczno - rekreacyjne rywalizują z przemysłem. Mówiąc Stogi - mamy na myśli tzw. Wyspę Stogi, która oddzielona jest od Starego Miasta Martwą Wisłą, a od wschodu Wisłą Przekop. Obszar ten obejmuje samą dzielnicę Stogi, Westerplatte, Przeróbkę, Krakowiec oraz Górki Zachodnie. Często można spotkać się z określeniem STOGI zapomniana „WYSPA". Za czasów P...

Stanowisko w sprawie rozwiązań komunikacyjnych między tunelem

pod Martwą Wisłą, a ul. Spacerową w Gdańsku

<small>Stanowisko  w sprawie rozwiązań komunikacyjnych  między tunelem <p>pod Martwą Wisłą, a ul. Spacerową w Gdańsku</small>
Polski Klub Ekologiczny i niżej podpisane organizacje pozarządowe z zainteresowaniem śledzą obraz mobilności na dolnym tarasie Gdańska. W związku z rozpoczęciem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gdańska, przygotowywaniem wniosku o finansowanie inwestycji drogowych z funduszy UE i przystąpieniem do formułowania planów inwestycyjnych Gdańska na przyszłość, apelujemy o korektę stanowiska władz Miasta w sprawie tzw. „ra

Nie zapraszajmy samochodów!

Nie zapraszajmy samochodów!
Nie zapraszajmy samochodów do przejazdu  przez nasze najcenniejsze tereny rekreacyjne, mieszkaniowe, chronione ujęcia  wody! Przed II wojną światową był to teren rolniczy między kąpieliskami Jelitkowem i Brzeźnem. Po wojnie też miasto dzierżawiło łąki  za lasem na cele rolnicze, od strony plaży  nadzór miało wojsko.  Wszystko się zmieniło, kiedy w  na przełomie lat 50-60 tych  wybudowano tu studnie do poboru wody  i utworzono strefę ochronną, wokół u...