Gdańsk Stogi – Dzielnica zapomniana

czy dzielnica z przyszłością

Gdańsk Stogi – Dzielnica zapomniana <p> czy dzielnica z przyszłością
Stogi to jedna z najstarszych i najatrakcyjniejszych dzielnic Gdańska. Dzielnica, w której walory turystyczno - rekreacyjne rywalizują z przemysłem. Mówiąc Stogi - mamy na myśli tzw. Wyspę Stogi, która oddzielona jest od Starego Miasta Martwą Wisłą, a od wschodu Wisłą Przekop. Obszar ten obejmuje samą dzielnicę Stogi, Westerplatte, Przeróbkę, Krakowiec oraz Górki Zachodnie. Często można spotkać się z określeniem STOGI zapomniana „WYSPA". Za czasów P...

Stanowisko w sprawie rozwiązań komunikacyjnych między tunelem

pod Martwą Wisłą, a ul. Spacerową w Gdańsku

<small>Stanowisko  w sprawie rozwiązań komunikacyjnych  między tunelem <p>pod Martwą Wisłą, a ul. Spacerową w Gdańsku</small>
Polski Klub Ekologiczny i niżej podpisane organizacje pozarządowe z zainteresowaniem śledzą obraz mobilności na dolnym tarasie Gdańska. W związku z rozpoczęciem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gdańska, przygotowywaniem wniosku o finansowanie inwestycji drogowych z funduszy UE i przystąpieniem do formułowania planów inwestycyjnych Gdańska na przyszłość, apelujemy o korektę stanowiska władz Miasta w sprawie tzw. „ra

Nie zapraszajmy samochodów!

Nie zapraszajmy samochodów!
Nie zapraszajmy samochodów do przejazdu  przez nasze najcenniejsze tereny rekreacyjne, mieszkaniowe, chronione ujęcia  wody! Przed II wojną światową był to teren rolniczy między kąpieliskami Jelitkowem i Brzeźnem. Po wojnie też miasto dzierżawiło łąki  za lasem na cele rolnicze, od strony plaży  nadzór miało wojsko.  Wszystko się zmieniło, kiedy w  na przełomie lat 50-60 tych  wybudowano tu studnie do poboru wody  i utworzono strefę ochronną, wokół u...