Szata roślinna przymorskiej części Wyspy Stogi

Szata roślinna przymorskiej części Wyspy Stogi
Tereny miast cechuje znaczne ograniczenie przestrzenne i jakościowe elementów środowiska przyrodniczego, jakie funkcjonowało na nich przed urbanizacją. W przypadku starszych miast, w jego centrach mieszkalno-usługowych oraz na terenach przemysłowych, naturalne ekosystemy i ich składniki bywają całkowicie wyeliminowane. Każdy fragment przestrzeni miasta, z zachowanymi biocenozami, nawiązującymi do typowych dla danego terenu, jest szczególnie cenny. Dalsze i...

Uwagi PKE OP do MPZP – Brzeźno rejon alei Hallera

i ulicy Jantarowej II – plan 0315

Uwagi PKE OP do  MPZP – Brzeźno rejon alei Hallera <p>i ulicy Jantarowej II – plan 0315
W ostatni  piątek, o godz 14,  byłam w miejscu,  na styku z terenem którego dotyczy plan 0315 w Gdańsku, czyli na trakcie spacerowym w przedłużeniu al. JPII do molo. Nieprzerwany ciąg spacerowiczów szedł w kierunku morza lub wracał stamtąd. Czy ludzie ci będą szczęśliwi, widząc przed kanałem odprowadzającym wody opadowe z Brzeźna do morza, regularną dwupasmową ulicę o szer. 12 m z na końcu z placem do zawracania 20 m i dalej, blisko ścieżki spacerowej wzd...

Stanowisko w sprawie rozwiązań komunikacyjnych między tunelem

pod Martwą Wisłą, a ul. Spacerową w Gdańsku

<small>Stanowisko  w sprawie rozwiązań komunikacyjnych  między tunelem <p>pod Martwą Wisłą, a ul. Spacerową w Gdańsku</small>
Polski Klub Ekologiczny i niżej podpisane organizacje pozarządowe z zainteresowaniem śledzą obraz mobilności na dolnym tarasie Gdańska. W związku z rozpoczęciem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gdańska, przygotowywaniem wniosku o finansowanie inwestycji drogowych z funduszy UE i przystąpieniem do formułowania planów inwestycyjnych Gdańska na przyszłość, apelujemy o korektę stanowiska władz Miasta w sprawie tzw. „ra

Podstawy prawne

Podstawy prawne
Wszelkie strategie i plany dotyczące miejsca, gdzie żyjemy powinny być opracowywane z naszym udziałem. W zakładce tej znajdziecie Państwo informacje o obowiązujących dokumentach  na poziomie  województwa pomorskiego oraz powiatów i gmin naszego  województwa. Będziemy też podawali informacje o planowanych zmianach tych dokumentów  oraz możliwości przekazywania opinii mieszkańców dotyczących zapisów które powinny być umieszczone w takich opracowaniach. Po

Nasze województwo pomorskie w świetle zarządzania

Nasze województwo pomorskie w świetle zarządzania
Na koniec 2014 roku ludność województwa pomorskiego liczyła 2 302 077, teren to - 18 310,34 km2. Województwo dzieli się na 20 powiatów, w tym  są 4 miasta na prawach powiatu: Gdańsk  460 427  mieszkańców, 261,96 km2. Sopot  36 247   mieszkańców, 17,26 km2. Gdynia  248 726  mieszkańców, 135,1 km2. Słupsk  93 777  mieszkańców,  43,15 km2. Powiaty ziemskie: Dane o powiatach pochodzą z www.infoeko.pomorskie.pl r.2012 W odniesieniu do...

Nie zapraszajmy samochodów!

Nie zapraszajmy samochodów!
Nie zapraszajmy samochodów do przejazdu  przez nasze najcenniejsze tereny rekreacyjne, mieszkaniowe, chronione ujęcia  wody! Przed II wojną światową był to teren rolniczy między kąpieliskami Jelitkowem i Brzeźnem. Po wojnie też miasto dzierżawiło łąki  za lasem na cele rolnicze, od strony plaży  nadzór miało wojsko.  Wszystko się zmieniło, kiedy w  na przełomie lat 50-60 tych  wybudowano tu studnie do poboru wody  i utworzono strefę ochronną, wokół u...