Działania Polskiego Klubu Ekologicznego

przeciwko degradacji Mierzei Wiślanej

Działania Polskiego Klubu Ekologicznego <p>przeciwko degradacji Mierzei Wiślanej
Polski Klub Ekologiczny od lat sprzeciwia się degradacji środowiska przyrodniczego polskiego brzegu morskiego. W ostatnich latach zauważyliśmy narastające szkody w rejonie Pasa Nadmorskiego. Naruszony on został w miejscu prowadzonej budowy drogi wodnej Bałtyk - Zalew Wiślany. W dużej części są to obszary objęte różnymi formami ochrony: Europejską Siecią Ekologiczną „Natura 2000” - obszar specjalnej ochrony ptaków (Mierzeja i Zalew Wiślany). Ponadto na Mie...

Skarga na przekop Mierzei Wiślanej

do Komisji Europejskiej

Skarga na przekop Mierzei Wiślanej <p> do  Komisji Europejskiej
Na Mierzei Wiślanej ciężki sprzęt już na dobre realizuje projekt przekopu, mimo że brak jest ostatecznej decyzji środowiskowej i porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA złożyło w związku z tym do Komisji Europejskiej skargę na trwającą inwestycję. - Budowa przekopu jest nielegalna, a wobec katastrofalnej suszy, kryzysu wywołanego koronawirusem, degradacji przyrody oraz znacznego wzrostu kosztów budowy taka inw

Konferencja „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”

Konferencja „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”
11 marca br. zakończyła się europejska kampania #protectwater na rzecz ochrony prawnej naszych wód. 375 386 osób wzięło udział w historycznie licznych konsultacjach. Jako Europejczycy wspólnie dowiedliśmy, że zależy nam na losie naszych rzek wzywając Komisję Europejską do obrony prawa wodnego (Ramowa Dyrektywa Wodna). Co jednak tak naprawdę wiemy o zasobach wodnych które chcemy chronić i które naszej ochrony potrzebują? Jaką wspólną wartością są dla nas...

Budowa drogi wodnej łączącej

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Budowa drogi wodnej łączącej <p>Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Rozważania nad sensem przekopania Mierzei Wiślanej trwają od stuleci. Król Stefan Batory może być uważany za pierwszego pomysłodawcę. KALENDARIUM XVIII w. W w związku z buntem Gdańszczan wobec Rzeczpospolitej król Stefan Batory planował przebicie Mierzei Wiślanej pod Skowronkami. XX w. Do końca 1944r. pojawiały się koncepcje niemieckie przekopania Mierzei Wiślanej. W 1945r. Do pomysłu przekopu nawiązał jako pierwszy w historii powojen

Przekopywanie Mierzei Wiślanej

Przekopywanie Mierzei Wiślanej
Pomysł przekopania Mierzei Wiślanej z pewnością pozwoli zarobić różnym wykonawcom, ale dopiero analiza kosztów i korzyści mogłaby odpowiedzieć na pytanie, czy jego realizacja leży w interesie społecznym. Koszty są całkiem spore, a przy tym drugorzędne znaczenie ma fakt, że miałyby być poniesione przez jakiś podmiot zewnętrzny. Nawiasem mówiąc, nawet fundusze unijne nie są tak naprawdę zewnętrzne, ponieważ pochodzą częściowo z polskich podatków, i – co ważn...

Przekop: To dig or not to dig?

Przekop: To dig or not to dig?
  Kopać ….. nie kopać….. A to Kanał! Mierzeja Wiślana wg. portalu World Geography to jedna z najpiękniejszych Mierzei Świata. Tymczasem od 20 lat powraca widmo zniszczenia - dyskusja nad decyzją o inwestycji „Przekop Mierzei Wiślanej”. W tej nierównej dyskusji ścierają się poglądy obrońców unikatowego dziedzictwa przyrodniczego, mieszkańców gmin przyzalewowych, których los zależy od ostatecznych decyzji zwolenników przekopania Mierzei. Załącz