Stanowisko w sprawie zrzutu nieoczyszczonych

ścieków komunalnych do Wisły

Stanowisko w sprawie zrzutu nieoczyszczonych <p> ścieków komunalnych do Wisły
Obecna sytuacja w Warszawie, niedawna awaria w Gdańsku, czy w Swarzewie, wskazuje na poważny problem jakim jest często niewłaściwe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Polsce i brak procedur szybkiego likwidowania tego typu zagrożeń. Koalicja nie od dziś dostaje sygnały z różnych części kraju o zrzutach nieoczyszczonych ścieków. Problem tkwi nie tylko w narażonej na awarie infrastrukturze, ale także wysokich kosztach eksploatacyjnych oczyszczalni. Liczymy...

Stawy, strumienie i inne wody wokół nas w Kokoszkach

Stawy, strumienie i inne wody wokół nas w Kokoszkach
W dzielnicy Kokoszki realizujemy projekt Polskiego Klubu Ekologicznego "Deszcz to wiele kropel - codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu". W ramach tego projektu 21 września zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową – „Stawy, strumienie i inne wody wokół nas w Kokoszkach”- którą poprowadziła dr inż. architekt krajobrazu Joanna Rayss - specjalistka ds. małej retencji. Po wycieczce przygotowaliś...

Konferencja „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”

Konferencja „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”
11 marca br. zakończyła się europejska kampania #protectwater na rzecz ochrony prawnej naszych wód. 375 386 osób wzięło udział w historycznie licznych konsultacjach. Jako Europejczycy wspólnie dowiedliśmy, że zależy nam na losie naszych rzek wzywając Komisję Europejską do obrony prawa wodnego (Ramowa Dyrektywa Wodna). Co jednak tak naprawdę wiemy o zasobach wodnych które chcemy chronić i które naszej ochrony potrzebują? Jaką wspólną wartością są dla nas...