„Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania,

co możemy zmienić w naszym życiu

„Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania, <p> co możemy zmienić w naszym życiu
Lekcja Climate Eatucation – Rozwiązania, co możemy zmienić w naszym życiu, „Nie konsumuję klimatu!” w oparciu o zdobytą na wcześniejszych zajęciach i posiadaną przez uczniów wiedzę inspiruje do zastanowienia się i stworzenia zestawu niezbędnych działań zarówno globalnych/zespołowych jak i indywidualnych zmian nawyków konsumenckich. Pomaga zrozumieć co trzeba zrobić aby osiągnąć i utrwalić zmianę. Scenariusz jest przykładową formą przeprowadzenia lekcji. ...

Żywność – wpływ na nasze zdrowie i środowisko

Żywność – wpływ na nasze zdrowie i środowisko
Lekcja pt. "Żywność - wpływ na nasze zdrowie i środowisko" omawia związki między naszym sposobem odżywiania się, naszym zdrowiem i wpływem na otaczające nas środowisko oraz klimat. Uczniowie, aktywnie w niej uczestnicząc, budują mapę powiązań pomiędzy produkcją żywności surowej, jej przetwórstwem, przechowalnictwem, dostawą do konsumenta, odpadami na każdym etapie i uświadamiają sobie wpływ każdego z tych elementów na wartości odżywcze produktu, a w konsek...

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Środowiska, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Od tego momentu, obchodzony jest corocznie 5 czerwca dla przypomnienia głównego hasła konferencji zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym. Konferencja sztokholmska obradowała pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się

Blistry kontra szklana buteleczka

Blistry kontra szklana buteleczka
Nie jestem zaprzysiężonym wrogiem plastiku. Powiem więcej uważam, że w wielu miejscach świetnie się sprawdza i jest bardzo przydatny. Niemniej nie rozumiem i nie zgadzam się z jego totalnym panowaniem nad wszystkimi dziedzinami naszego życia. Dzisiaj za głównych winowajców uznaje się torby foliowe, butelki i słomki plastikowe oraz kilka plastikowych produktów jednorazowego użytku. Dobrze, że się o tym mówi, a nawet więcej, podejmuje środ

Green washing aluminiowej kapsułki

Green washing aluminiowej kapsułki
Czytam artykuł i cieszę się, że już 69% mieszkańców Polski wykazuje zainteresowanie czystością środowiska, że zależy im na tym aby nowe produkty były tworzone z materiałów pochodzących z recyklingu. Cieszyć powinno również zaangażowanie innowacyjnych modeli biznesowych myślących o ochronie środowiska oraz tworzeniu nowych miejsc pracy i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Nie wyobrażamy sobie np. elementów telewizora wykonanych z innych m

Dbałość o środowisko jest dla mieszkańców

coraz ważniejsza

Dbałość o środowisko jest dla mieszkańców <p> coraz ważniejsza
Aż 69 proc. mieszkańców Polski chciałoby, aby ich ulubione produkty były zaprojektowane i wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu. Oznacza to, że coraz ważniejsza jest dla nas możliwość ponownego wykorzystania produktów i dbałość o środowisko - wynika z badania Stena Recycling. Wyniki badania Stena Recycling to pozytywny sygnał dla firm, na które przepisy unijne nakładają większą odpowiedzialność za postępowanie z odpadami. ...