5 uwag o nowych zasadach UE spalania odpadów

5 uwag o nowych zasadach UE spalania odpadów
Trzyletni proces aktualizacji norm środowiskowych UE w odniesieniu do spalarni odpadów zbliża się do końca z mieszanym wynikiem z punktu widzenia ochrony środowiska.   W Europie spala się zbyt dużo odpadów Każdego roku w Europie spalanych jest ponad 80 milionów ton odpadów. Twórcy kampanii ostrzegają, że jest to niezgodne z celem przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której minimalizuje się powstawanie odpadów, powinny być one ...

Unia Europejska na rzecz zrównoważonego rozwoju

Unia Europejska na rzecz zrównoważonego rozwoju
W dniu 25 września 2015 r. cele na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDG) zostały uzgodnione na szczeblu ONZ. W przeciwieństwie do poprzednich Milenijnych Celów Rozwoju, SDG mają zastosowanie do wszystkich krajów indywidualnie, jak również dla całej Unii Europejskiej. W odpowiedzi na ten fakt EEB (European Environmental Bureau) wraz z kilkoma organizacjami pozarządowymi utworzyli SDG Watch Europe - ogromną sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ostatec

Podsumowanie debaty ministrów środowiska

na temat Pakietu Odpadowego

<small> Podsumowanie debaty ministrów środowiska <p> na temat Pakietu Odpadowego </small>
W dniu 19.06.2017 odbyła się publiczna sesja Rady UE ds. Środowiska. W dyskusji wzięło udział 14 państw, w tym: Polska, Włochy, Dania, Holandia, Słowacja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Szwecja,Austria, Hiszpania, Bułgaria, Grecja. Jak podsumował portal Politico przedstawiciele Szwecji, Holandii, Belgii, Austrii wyraźnie stwierdzili, że nie zgadzają się na znaczne osłabienie celów w swoich obecnych mandatach. Tymczasem Polska, Bułgaria i Hiszpania w...