Sekrety sopockiej przyrody

Sekrety sopockiej przyrody
Drzewo – najdoskonalszy twór świata roślinnego. Sekrety sopockiej przyrody to ogólnie pojęta tematyka warsztatów proponowanych przez Koło „Sopockie Potoki” polegające na wyjściach w teren i na aktywnym zwracaniu przez dzieci uwagi na mijane po drodze miejsca – drzewa, potoki, ukształtowanie terenu, odgłosy ptaków, a także przejawy dewastacji i zaśmiecania środowiska przez ludzi. Dzięki temu dzieci zaczynają „odkrywać” otaczającą je przyrodę, obok któr...

Letni kurs Koalicji Czystego Bałtyku (CCB)
„Nasz wspólny Bałtyk”

Letni kurs Koalicji Czystego Bałtyku (CCB)<br> „Nasz wspólny Bałtyk”
W dniach 3-8 lipca 2017 w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Krzysztofa Skóry w Helu odbył się letni kurs pod hasłem: Nasz wspólny Bałtyk (Our Common Baltic) organizowany przez Koalicję Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic, CCB). W trakcie pięciodniowych warsztatów uczestnicy z krajów okołobałtyckich mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli wielu organizacji i instytucji zajmujących się ochroną śro