Zanieczyszczenie farmaceutykami w regionie
Morza Bałtyckiego: Raport CCB (2017)

Zanieczyszczenie farmaceutykami w regionie <br> Morza Bałtyckiego: Raport CCB (2017)
Grupa dwudziestu organizacji, w tym CCB (Coalition Clean Baltic) - prowadzona przez Health Care Without Harm (HCWH) Europe - dnia 16 listopada br. wysłała oświadczenie do europejskiego komisarza ds. Środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, iż farmaceutyki występujące w środowisku stanowią zagrożenie, zarówno dla obywateli Europy, jak i dla ekosystemów morskich. Konsorcjum organizacji...

Projekt MORPHEUS – Modelowe obszary
usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku

Projekt MORPHEUS – Modelowe obszary<br> usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku
Nie od dziś wiadomo, że farmaceutyki oraz inne mikrozanieczyszczenia dostają się z odpływem z oczyszczalni ścieków do wód rzecznych, a kolejno do mórz i oceanów. Bałtyk nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Ponadto posiadamy wiedzę wskazującą na fakt, iż zanieczyszczenia chemiczne wód powierzchniowych stanowią zagrożenie dla organizmów morskich, a niekiedy dla całych ekosystemów. Taka sytuacja skutkować może utratą siedlisk i różnorodności biologicznej, a t...