Czy farmaceutyki stanowią zagrożenie
dla Morza Bałtyckiego?

Czy farmaceutyki stanowią zagrożenie <br> dla Morza Bałtyckiego?
Od ponad dwudziestu lat naukowcy donoszą o pojawianiu się farmaceutyków w środowisku, głównie w wodach słodkowodnych i przybrzeżnych. Bałtyk należy do zbiorników wodnych szczególnie narażonych na zanieczyszczenie, w tym również zanieczyszczenie farmaceutykami. Jest to uwarunkowane specyfiką naszego morza, a mianowicie stosunkowo niskim zasoleniem wód (czyli wody słonawe, a nie słone), brakiem szybkiej wymiany wód z innymi zbiornikami wodnymi, problemem z e...

Zanieczyszczenie farmaceutykami w regionie
Morza Bałtyckiego: Raport CCB (2017)

Zanieczyszczenie farmaceutykami w regionie <br> Morza Bałtyckiego: Raport CCB (2017)
Grupa dwudziestu organizacji, w tym CCB (Coalition Clean Baltic) - prowadzona przez Health Care Without Harm (HCWH) Europe - dnia 16 listopada br. wysłała oświadczenie do europejskiego komisarza ds. Środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, iż farmaceutyki występujące w środowisku stanowią zagrożenie, zarówno dla obywateli Europy, jak i dla ekosystemów morskich. Konsorcjum organizacji...

Nowe informacje ws. dyrektywy
dotyczącej ścieków komunalnych

Nowe informacje ws. dyrektywy <br> dotyczącej ścieków komunalnych
Dyrektywa w sprawie ścieków jest obecnie zgodna z zasadami oceny i przeglądu - ważnym procesem, który należy przestrzegać w związku z ramową dyrektywą wodną, ​​MSFD, gospodarką o obiegu zamkniętym, mikro-tworzywami sztucznymi, farmaceutykami itp. Komisja uruchomiła mapę drogową ocen dla dyrektywy 91/271 / EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Proces oceny i monitoringu powinien rozpocząć się już teraz i zostać sfinalizowany do początku 20...

Projekt MORPHEUS – Modelowe obszary
usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku

Projekt MORPHEUS – Modelowe obszary<br> usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku
Nie od dziś wiadomo, że farmaceutyki oraz inne mikrozanieczyszczenia dostają się z odpływem z oczyszczalni ścieków do wód rzecznych, a kolejno do mórz i oceanów. Bałtyk nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Ponadto posiadamy wiedzę wskazującą na fakt, iż zanieczyszczenia chemiczne wód powierzchniowych stanowią zagrożenie dla organizmów morskich, a niekiedy dla całych ekosystemów. Taka sytuacja skutkować może utratą siedlisk i różnorodności biologicznej, a t...

Wykład o zanieczyszczeniu środowiska morskiego,
metodach monitoringu plaż oraz mikroplastikach

<small> Wykład o zanieczyszczeniu środowiska morskiego, <br>metodach monitoringu plaż oraz mikroplastikach </small>
Irmina Plichta absolwentka studiów II-go stopnia kierunku Oceanografia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego po zeszłorocznym debiucie w roli prelegenta na letnim kursie CCB, ponownie przyjechała do Helu propagować wiedzę dotyczącą zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. Wykład zatytułowany "Ocean w potrzebie - problem morskich śmieci i mikroplastików" umożliwił prześledzenie losów śmieci generowanych zarówno na lądzie, jak i na m...