KSIĄŻECZKA z komiksem – Wyjątkowa Zasada 5R

KSIĄŻECZKA z komiksem – Wyjątkowa Zasada 5R
Komiks o „Wyjątkowej zasadzie 5R” opracowany w formie komiksu zachęca do poznania i stosowania zasady 5R, a najmłodszych także do pokolorowania. Dziewczynka i chłopiec (Kalinka i Kacperek) podpowiadają prawidłowe zachowania, zgodne z najnowszymi wytycznymi UE dotyczącymi gospodarki obiegowej. Do zasady 5R należy 5 kluczowych reguł życia Zero Waste (ang. zero odpadów / zero marnowania). Postępując zgodnie z tą strategią tworzymy gospodarkę o obiegu zamkn...

Magia drobnych wyborów

Magia drobnych wyborów
Świadomość problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska różnorodnymi substancjami, a także nadmierną eksploatacją zasobów prowadzącą do zachwiania różnorodności biologicznej, spowodowała, że zaczęłam interesować się alternatywnymi, naturalnymi środkami czystości i higieny (np. płyn do mycia powierzchni, mydło). Opisy sposobów ich domowego przygotowania dostępne na licznych blogach, a także szeroka oferta na rynku skierowana do osób wprowadzających i...

Nowe unijne przepisy w zakresie

selektywnej zbiórki odpadów – dobre praktyki

Nowe unijne przepisy w zakresie <p>selektywnej zbiórki odpadów – dobre praktyki
W 2018 roku państwa członkowskie i instytucje UE przyjęły zestaw przepisów, których celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych i zwiększenie poziomu recyklingu. Wszystkie państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji przyjętych przepisów do prawa krajowego do lipca 2020 roku. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw: ramowej dyrektywy o odpadach (RDO), dyrektywy składowiskowej (DS), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów...

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH

I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH

HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

<small>PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH<p>I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH <p>HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI </small>
W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Ocze

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki

dotyczącej odpadów w UE

10 priorytetów na drodze do zmiany polityki <p>dotyczącej odpadów w UE
W krajach Unii Europejskiej prawie 90% zasobów materialnych wykorzystuje się tylko raz. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), należy zdecydowanie zredukować ogólne zużycie zasobów naturalnych w UE. Kluczowe jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym poszanowaniu ograniczeń planety i dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym celu, koalicja Prevent Waste skupiająca europejskie ...

Zakończmy epokę śmiecenia.

Koncepcja zero waste jako rozwiązanie

Zakończmy epokę śmiecenia. <p> Koncepcja zero waste jako rozwiązanie
Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski zorganizował kolejne spotkanie z cyklu ekologicznego 26 listopada o godz. 17:30 w Bibliotece Kokoszki. Wykład na temat koncepcji zero waste poprowadziła Anna Desogus z Ambasady Czystej Planety Na spotkanie przyszło grono osób rozumiejących potrzebę zmniejszenia konsumpcji, poszukujących nowych sposobów zbliżenia stylu życia do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie wszystko co można jest uż

Wstęp do projektu edukacji ekologicznej

“Deszcz to wiele kropel”

Wstęp do projektu edukacji ekologicznej <p> “Deszcz to wiele kropel”
W cyklu spotkań na terenie dzielnicy Kokoszki w ramach projektu "Deszcz to wiele kropel - codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu" Polski Klub Ekologiczny -Okręg Wschodnio - Pomorski zorganizował spotkania o tematyce ekologicznej. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób, codziennymi działaniami, możemy chronić bioróżnorodność, zapobiegać skutkom zmian klimatu, walczyć z plastikowym światem wok

Kampania #ThinkBeforeYouBuy

Kampania #ThinkBeforeYouBuy
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wschodnio-Pomorski w czasie adwentu prowadził kampanię w mediach społecznościowych #ThinkBeforeYouBuy o szkodliwych substancjach w produktach w czasie Świąt Bożego Narodzenia!  Odwiedź stronę projektu, aby uzyskać więcej informacji: http://nonhazcity.eu/consumer/ Ta kampania odbywa się w ramach projektu NonHazCity i we współpracy z: Baltic Environmental Forum Deutschland CCB - Coalition Clean BalticPagalvok, kai perki Bal...

Pierwsze w Polsce Targi Zero Waste!

Pierwsze w Polsce Targi Zero Waste!
Po sukcesie pierwszej w Polsce konferencji zwolenników ruchu Zero Waste, o której można przeczytać tutaj, organizatorzy podjęli kolejne działanie w celu edukowania społeczeństwa na temat wpływu człowieka na środowisko. Owocem wzmożonej aktywności Little Greenfinity oraz Fundacji Alter Eko stała się inicjatywa zorganizowania Targów Zero Waste, które same w sobie są wydarzeniem opierającym się na stylu "green events", a więc w sposób maksymalny minimalizuj...

11 miesięcy ZERO WASTE w Polsce

11 miesięcy ZERO WASTE w Polsce
Bea Johnson – międzynarodowa ikona stylu życia #ZeroWaste odwiedziła Polskę, by inspirować, motywować oraz pokazywać sens dbania o naszą planetę. Styl życia zero waste i gospodarka o obiegu zamkniętym (#GOZ) były wówczas w naszym kraju tematami 'raczkującymi', jednak w różnych środowiskach można było już spotkać ludzi zainteresowanych tym właśnie tematem. 4 grudnia 2016 w Novotel Warszawa Centrum (miejsce nieprzypadkowe, #WalkaPrzeciwMarnotrawctwuJedzen