WYLESIANIE GLOBALNEGO POŁUDNIA

WYLESIANIE GLOBALNEGO POŁUDNIA
ROZPORZĄDZENIE UE DOTYCZĄCE OGRANICZENIA WPŁYWU NA KONDYCJĘ ŚWIATOWYCH LASÓW Rozporządzenie to nakłada na firmy obowiązek sprawdzenia, czy importowany olej palmowy, wołowina, soja, kawa, kakao i drewno nie pochodzą z terenów wylesionych po 31 grudnia 2020 r. Projekt jest przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej, ale ma się ukazać jeszcze w pierwszej połowie 2022 r. Negocjacje dotyczą odcięcia Unii Europejskiej od u

„Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania,

co możemy zmienić w naszym życiu

„Nie konsumuję klimatu” – Rozwiązania, <p> co możemy zmienić w naszym życiu
Lekcja Climate Eatucation – Rozwiązania, co możemy zmienić w naszym życiu, „Nie konsumuję klimatu!” w oparciu o zdobytą na wcześniejszych zajęciach i posiadaną przez uczniów wiedzę inspiruje do zastanowienia się i stworzenia zestawu niezbędnych działań zarówno globalnych/zespołowych jak i indywidualnych zmian nawyków konsumenckich. Pomaga zrozumieć co trzeba zrobić aby osiągnąć i utrwalić zmianę. Scenariusz jest przykładową formą przeprowadzenia lekcji. ...

Żywność a klimat

Żywność a klimat
Lekcja „Climate Eatucation – skala problemu” omawia najważniejsze aspekty wpływu wyborów żywieniowych na zmiany klimatyczne oraz tego jak te zmiany wpłyną na nas w przyszłości. Lekcja udowadnia powagę zagrożenia i tłumaczy jak ważna i potrzebna jest ewolucja w codziennym życiu i w naszych indywidualnych wyborach. Poniższy scenariusz lekcji jest przykładową formą przeprowadzenia lekcji przez nauczyciela. W celu poszerzenia wiedzy do scenariusza dołączone s

Ankieta na temat zakupów i zmiany klimatu

Ankieta na temat zakupów i zmiany klimatu
Badanie Okręgu Pomorskiego Polskiego Klubu Ekologicznego na temat zakupów i zmiany klimatu zostało zrealizowane w miesiącach sierpień - październik 2021. Celem ankiety było zbadanie poziomu społecznej świadomości, zainteresowania zagadnieniem relacji ochrony klimatu i nawyków zakupowych. Ankieta miała dać zarys postrzegania tych kwestii wśród osób ankietowanych, a także przedstawić spojrzenie badanych na realizację takich tematów w szkołach. Wyniki anki...

PKE wspiera Młodzieżową Radę Klimatyczną

PKE wspiera Młodzieżową Radę Klimatyczną
Polski Klub Ekologiczny wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność wprowadzenia treści dotyczących ochrony klimatu do formalnej edukacji szkolnej. Obecnie, niestety, tematy te rzadko są  przekazywane uczniom, a podstawa programowa nie zawiera najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemu Ziemi. Dlatego Zarząd PKE z zadowoleniem przyjął inicjatywę Młodzieżowej Rady Klimatycznej i będzie z nią współpracował nad wypracowaniem najlepszych metod nauczan

Mikrozmiany pomysłem na lepsze życie

Mikrozmiany pomysłem na lepsze życie
Informacje o niechybnej zmianie klimatu, zakątkach oceanu, których nie zbadali jeszcze dobrze naukowcy, a gdzie zwierzęta mają już w swoich ciałach plastik, o smogu, o którym 20 lat temu czytałam tylko w książkach… Wszystko to działało na mnie paraliżująco. Co ja, jeden pojedynczy konsument, mogę zrobić w obliczu tych wszystkich gigantów, zanieczyszczających na masową skalę. Ja – pojedynczy człowiek vs miliony innych osób, które nie dość, że w nosie mają b...

Deszcz to wiele kropel

– codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności

i zapobiegania skutkom zmian klimatu

Deszcz to wiele kropel <p>– codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności <p> i zapobiegania skutkom zmian klimatu
Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski realizował projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z założeniami, od 01.05.2019 - 31.03.2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. J. Conrada Korzeniowskiego, Pozytywną Szkołą Podstawową, Radą Dzielnicy Kokoszki, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych i Gdańskimi Wodami

Podsumowanie projektu Deszcz to wiele kropel…

Podsumowanie projektu Deszcz to wiele kropel…
Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia pani Marii Weber i pani Joanny Lepczak-Michalskiej na którym omówione zostały główne działania i efekty realizacji projektu „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu”, który był realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Pomorski. Ideą projektu była pomoc mieszkańcom w zrozumieniu w jaki sposób, codziennymi działaniami,...

W poszukiwaniu jakości środowiska miejskiego

– nowe wyzwania w XXI wieku

W poszukiwaniu jakości środowiska miejskiego <p> – nowe wyzwania w XXI wieku
Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski zorganizował spotkanie kończące cykl spacerów, prelekcji, prezentacji, warsztatów i podzielił się obserwacjami i działaniami podjętymi w ramach projektu. Również na tym spotkaniu dr inż arch. Tomasz Rozwadowski mówił o ekologicznych /klimatycznych wyzwaniach stojących przed miastami. Jak ważną nauką jest urbanistyka - widzimy co dzień na naszym kokoszkowskim podwórku: zbyt wąskie ulice osiedlowe, c...

Zakończmy epokę śmiecenia.

Koncepcja zero waste jako rozwiązanie

Zakończmy epokę śmiecenia. <p> Koncepcja zero waste jako rozwiązanie
Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski zorganizował kolejne spotkanie z cyklu ekologicznego 26 listopada o godz. 17:30 w Bibliotece Kokoszki. Wykład na temat koncepcji zero waste poprowadziła Anna Desogus z Ambasady Czystej Planety Na spotkanie przyszło grono osób rozumiejących potrzebę zmniejszenia konsumpcji, poszukujących nowych sposobów zbliżenia stylu życia do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie wszystko co można jest uż