Polityka i środowisko

Polityka i środowisko
Zmiany klimatyczne, zanikanie bioróżnorodności, kwaśne deszcze, postępująca degradacja na skutek działań człowieka i jego eksploatacyjnego podejścia do środowiska weszły do agendy problemów w debacie publicznej i ujęte zostały jako problem, którego rozwiązanie leży również w gestii polityków. Zdano sobie sprawę, że zagrożenia, których dotkliwe skutki odczuwa już teraz globalne południe dotyczyć będą również państw globalnej północy. Niszczenie środowiska n...

8 sposobów na… ciepły, przyjazny dom

8 sposobów na… ciepły, przyjazny dom
Świat powoli się budzi…. słychać z całego świata niepokojące ostrzeżenia naukowców. o błędach popełnianych w gospodarowaniu człowieka w środowisku.  Geometryczny wzrost liczby ludności na Ziemi, nasze ciągłe dążenie do poprawy komfortu życia, napędza kurczenie się nieodnawialnych zasobów, wzmaga emisję CO2, a co za tym idzie ocieplenie klimatu i topnienie lodów w Arktyce…. Czy my członkowie kilkumiliardowej rzeszy mieszkańców Świata możemy bardziej zadbać

8 sposobów na…. zmianę codziennych obyczajów

8 sposobów na…. zmianę codziennych obyczajów
Rosnąca ingerencja człowieka w środowisko prowadzi do coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych. Ocieplenia klimatu jest procesem powolnym, więc nie wszyscy utożsamiają go z własną działalnością. Biorąc pod uwagę fakt, że swoim gospodarowaniem zwiększamy ilość gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Najwyższy czas zacząć działać w kierunku zmniejszenia wielkości emisji. Każdy z nas ma obowiązek chronić klimat. Octo_eco, czyli osiem sposobów na zmn

Zmiana klimatu zabija w Iranie

Zmiana klimatu zabija w Iranie
  Iran to kolejny kraj na długiej liście państw, które borykają się z poważnymi problemami środowiskowymi. Susza, źle zarządzane zasoby wodne i burze piaskowe spowodowały głębokie  konsekwencje gospodarcze  w ostatnich latach. Problemy te i wywołany nimi upadek instytucji finansowych wywołały zamieszki, w których w ciągu  ostatnich miesięcy zginęło  kilkadziesiąt osób.  Jak  pokazuje jednak coraz większa liczba  opracowań naukowych, to nie problemy

Rozważania nad Encykliką

Rozważania nad Encykliką
Refleksje po udziale w konferencji  „Encyklika Laudato Si - inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska” zorganizowanej w marcu 2016 przez: SGGW, UKSW oraz UMS W-wa Przybywa nas na Ziemi. W ostatnim stuleciu liczba ludności świata wzrosła prawie czterokrotnie. Zwiększaniu się naszej populacji towarzyszy pogoń za komfortem życia, stymulująca rozwój uciążliwych technologii, nadmierną eksploatację surowców i lawinowy wzrost ilości odpadów. Zach...