Ekologiczny Nobel

Ekologiczny Nobel
Nie pierwszy raz decyzje Komitetu Noblowskiego zostały nie tylko w naszym kraju przyjęte z rezerwą. Trudno przecież przeciętnemu czytelnikowi dyskutować na temat zasług konkretnego laureata np. w zakresie fizyki lub chemii, ale jeszcze trudniej zrozumieć dlaczego literackim Noblem wyróżniono Japończyka piszącego po angielsku, a Pokojową Nagrodą – kosmopolityczną organizację sprzeciwiającą się broni jądrowej.   Tymczasem w rodzimej ekologii dziej...

Wynik: 6 do 100 mln

Wynik: 6 do 100 mln
Rekiny to gatunek prawie doskonały. Ewoluuje i udoskonala się od co najmniej 370 mln lat (dla porównania pierwsze ssaki  pojawiły się na Ziemi "zaledwie" ok. 200mln lat temu). Superzmysły, jakimi  dysponuje to zwierzę wciąż są przedmiotem fascynujących badań, a tylko potrafimy sobie zaledwie wyobrazić jak działają. Z rekinami jednak  związany jest jeszcze jeden mało znany i niepokojący fakt...    Nasze wyobrażenie o tych zwierzętach kształtują w dużo

Tydzień Edukacji Globalnej 18-26.11.2017

Tydzień Edukacji Globalnej 18-26.11.2017
W dniach 18-26.11.2017 odbędzie się XIX edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) pod hasłem: "Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!?" ("The goals of sustainable development. The future of the world depends on us !?") Temat zrównoważonego rozwoju podjęto z uwagi na potrzebę dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo czynności

Unia Europejska na rzecz zrównoważonego rozwoju

Unia Europejska na rzecz zrównoważonego rozwoju
W dniu 25 września 2015 r. cele na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDG) zostały uzgodnione na szczeblu ONZ. W przeciwieństwie do poprzednich Milenijnych Celów Rozwoju, SDG mają zastosowanie do wszystkich krajów indywidualnie, jak również dla całej Unii Europejskiej. W odpowiedzi na ten fakt EEB (European Environmental Bureau) wraz z kilkoma organizacjami pozarządowymi utworzyli SDG Watch Europe - ogromną sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ostatec

Zapraszamy do lektury książki:
„Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju”

Zapraszamy do lektury książki: <br> „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju”
Ukazała się elektroniczna wersja książki "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju" 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland. Publikacja prezentuje wystąpienia i materiały ogólnopolskiej konferencji "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland", która odbyła się 20 marca 2017 roku w Warszawie. W skład komitetu organizacyjnego zgromadzenia wchodziły: Miasto Stołeczne Warszawa, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Instytut Bio

Komfort ucieczki od pędzącego świata

Komfort ucieczki od pędzącego świata
Hanna Marliere, Dyrektor Zarządzająca Green Management Group Sp.z.o.o jest specjalistką z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa. Jest konsultantką krajowych (PIGO) i międzynarodowych (EEB, ECN, FEAD) organizacji branżowych. W rozmowie z redaktorem Kongresu Obywatelskiego - Marcinem Wandałowskim - opowiada o współcze...

Baltic Sea Future 2017

Baltic Sea Future 2017
W dniach 6-7 marca 2017 w Sztokholmie odbyła się pierwsza edycja kongresu Baltic Sea Future pod hasłem "Innowacje, wizje i przywództwo na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego". Wydarzenie związane z planowaniem przestrzennym i rozwojem terytorialnym w regionie Morza Bałtyckiego przyciągnęło obywateli 15 krajów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych regionów, gmin, przedsiębiorstw i zawodów, tworząc zgromadzenie burmistrzów, urzędnikó