Tydzień GOZ – kampania na facebooku

GOZpodarność od przedszkola do dyrektora

Facebooktwitterpinterestmail

Podczas tygodnia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym Circular Week 2018 publikowaliśmy wpisy na naszym profilu na facebooku. Przypomnijmy sobie, czego one dotyczyły.

21.10.2018

Od jutra rozpoczynamy Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. W tym roku będziemy go obchodzić pod hasłem GOZpodarność od przedszkola do dyrektora. Poprzez kształtowanie właściwych postaw i mobilizowanie do wdrażania  idei GOZ, chcemy uświadamiać, że gospodarka w obiegu zamkniętym nie dotyczy tylko skomplikowanych procesów technologicznych na szczeblu przemysłowym, ale także każdego obywatela, począwszy od przedszkolaka.

Tydzień Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

22.10.2018

Co to  jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego?

W ramach projektu GOZpodarność od przedszkola do dyrektora postaramy się wyjaśnić czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, tak aby ta idea była rozumiana przez każdego przedszkolaka. Jak to zrobić? Posłużymy się przykładem natury. Natura sama w sobie to właśnie gospodarka o obiegu zamkniętym. Od setek tysięcy lat wszystko jest zawracane. Ludzie zaczęli zanieczyszczać Ziemię, odkąd się na niej pojawili. Przez nadmierną konsumpcję zużywamy zdecydowanie więcej zasobów, aniżeli natura jest w stanie zregenerować.

Ale nie jesteśmy bezsilni, przez nasze pro środowiskowe  zachowanie możemy pomóc naturze.

Od 10 lat obowiązuje dyrektywa odpadowa UE. Hierarchia pięciu kroków wygląda tak jak na zdjęciu, w kolejnych dniach będziemy się do niej odnosić

  1. ograniczaj (redukuj);
  2. wykorzystuj ponownie;
  3. poddawaj recyklingowi;
  4. odzyskuj;
  5. utylizuj.
Hierarchia pięciu kroków dyrektywy odpadowej UE

23.10.2018

Czy słyszałeś kiedyś pojęcie „Ekoprojektowanie” ?  Już na etapie planowania produktu powinna zostać rozstrzygnięta kwestia wydłużonej przydatności do użycia i przyszłego recyklingu produktu.  Czy to trudne? Bierzmy przykład z natury, ona jest mistrzynią ekoprojektowania

Ekoprojektowanie

24.10.18

Obszary priorytetowe

W ocenie Komisji Europejskiej niektóre sektory borykają się ze szczególnymi wyzwaniami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, ze względu na charakterystykę ich produktów i łańcuchów wartości, ich ślad środowiskowy, a także nierzadko zależność od materiałów spoza Europy. W efekcie w pakiecie GOZ wyszczególnionych zostało pięć obszarów priorytetowych wymagających szczególnego podejścia:

  • tworzywa sztuczne,
  • odpady spożywcze,
  • surowce krytyczne,
  • odpady z budowy i rozbiórki,
  • biomasa i bioprodukty,
Obszary priorytetowe

25.10.2018

Niewystarczający recykling

Według oficjalnych statystyk UE w 2014 r. łączna ilość odpadów wytworzonych w krajach Unii przez wszystkie sektory gospodarki i gospodarstwa domowe wyniosła 2,5 mld ton.

Blisko 35 % tej masy stanowiły odpady z sektora budowlanego. Za kolejne 28 %. odpowiada sektor wydobywczy i górnictwo, za 10 % produkcja przemysłowa, za 9 % oczyszczanie ścieków. Odpady z gospodarstw domowych stanowią dopiero piątą pozycję – z udziałem 8,3 %. całkowitej masy odpadów wytwarzanych w Europie.

Pamiętajmy o segregacji odpadów w swoich domach i unikajmy tworzyw sztucznych.

Niewystarczający recykling

26.10.2018

Zapobieganie powstawaniu odpadów – przykładem takich działań może być stosowanie opakowań i produktów wielokrotnego użytku.

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Przeciętny Polak „produkuje” ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki temu natura będzie piękniejsza.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

28.10.2018

Synergie biznesowe

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że odpowiednim technologiom produkt uboczny odsiarczania spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych od lat wykorzystywany jest jako gips w budownictwie do produkcji m.in. płyt gipsowo-kartonowych. Synergie biznesowe to zależności, w których produkty uboczne jednego procesu przemysłowego mają zastosowanie w innych procesach technologicznych.

Synergie biznesowe

28.10.2018

Znaczenie recyklingu

Wzrost ilości odpadów segregowanych w gospodarstwach domowych nie zależy tylko od wprowadzenia odpowiednich zapisów w prawie i zastosowaniu nowych technologii w przetwarzaniu, ale również od zmiany mentalności mieszkańców. Trzeba powrócić do czasów, kiedy wszystko było naprawiane, nosiło się butelki na wymianę i makulaturę do skupu.

Nowe podejście zakłada, że kwestie przydatności odpadów do recyklingu powinny być rozważane już na etapie projektowania produktów, tak by odpad powstający po zakończeniu użytkowania wyrobu dał się łatwiej zagospodarować.

Jesienią, patrząc na spadające liście drzew można dzieciom wytłumaczyć, że te liście zostaną później wykorzystane przez mikroorganizmy do produkcji próchnicy, a ta próchnica, później będzie substancją odżywczą dla innych roślin , czyli nawet w naturze obserwujemy zagospodarowywanie odpadów.

Znaczenie recyklingu

 

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz